Chuyên đề Sinh học 11: Hướng động

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề Sinh học 11: Hướng động. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm hướng động

- Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

2. Phân loại hướng động

- Theo hướng trả lời kích thích, người ta phân chia hướng động thành 2 loại: hướng động dương và hướng động âm. Hướng động dương là sự vận động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích. Hướng động âm là sự vận động của cơ quan theo hướng tránh xa nguồn kích thích.

- Dựa vào bản chất của các loại tác nhân kích thích, người ta phân chia hướng động thành một số dạng cơ bản sau:

+ Hướng sáng

+ Hướng trọng lực

+ Hướng hoá

+ Hướng nước

+ Hướng tiếp xúc

3. Vai trò hướng động

- Hướng động giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề Sinh học 11: Hướng động. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 128
Chuyên đề Sinh học lớp 11 Xem thêm