Chuyên đề Sinh học 11: Ứng động

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề Sinh học 11: Ứng động. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm ứng động

- Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

2. Phân loại ứng động

- Dựa vào việc có hay không sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào, người ta phân chia ứng động ở thực vật thành hai dạng:

+ Ứng động sinh trưởng: Là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của một cơ quan nào đó có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ: Hiện tượng nở hoa của nghệ tây, tulip, bồ công anh…

+ Ứng động không sinh trưởng: Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật. Ví dụ: Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ, vận động bắt mồi ở cây nắp ấm…

3. Vai trò ứng động

- Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề Sinh học 11: Ứng động. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 79
Chuyên đề Sinh học lớp 11 Xem thêm