Cổ phiếu và thị trường

8 24.694

Nhờ vào chứng khoán, giới doanh thương thu hút nguồn tài chính cần thiết, ngắn và dài hạn, từ tay giới đầu tư để dùng vào công cuộc tạo lập, phát triển và điều hành cơ sở doanh thương.

Đánh giá bài viết
8 24.694

Video đang được xem nhiều

Kinh tế - Xã hội Xem thêm