Công thức hình học ở tiểu học

859 139.653

Công thức Hình học lớp 4, 5

Công thức hình học ở tiểu học là tài liệu học tập môn Toán lớp 4, 5 hay dành cho các em học sinh. Các công thức hình học lớp 4 và lớp 5 này giúp các em hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhât, hình tròn... nhằm giúp các em vận dụng công thức vào làm bài tập hiệu quả hơn. Chúc các em học tốt.

1/ HÌNH VUÔNG:

2/ HÌNH CHỮ NHẬT:

3/ HÌNH BÌNH HÀNH:

4/ HÌNH THOI:

5/ HÌNH TAM GIÁC:

6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

 • Diện tích: S = (a x a) : 2

7/ HÌNH THANG:

8/ HÌNH THANG VUÔNG:

Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. (theo công thức)

9/ HÌNH TRÒN:

 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng:
 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn - diện tích hình tròn nhỏ
 • Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn
 • Bài tập toán lớp 5: Bài toán về hình tròn

10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

 • Diện tích xung quanh: Sxq = Pđáy x h
 • Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h
 • Chiều cao: h = Sxq : P đáy

- Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:

Pđáy = (a + b) x 2

- Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:

Pđáy = a x 4

 • Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy

Sđáy = a x b

 • Thể tích: V = a x b x c

- Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)

h = v : Sđáy

- Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)

Sđáy = v : h

- Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)

h = v : Sđáyhồ

- Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)

+ Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.

+ Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ

 • Diện tích quét vôi:
  • Bước 1: Chu vi đáy căn phòng.
  • Bước 2: Diện tích bốn bức tường (Sxq)
  • Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)
  • Bước 4: Diện tích bốn bức tường (Sxq) và trần nhà
  • Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)
  • Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.
 • Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật

11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG:

Đánh giá bài viết
859 139.653
Lớp 5 Xem thêm