Công văn 1644/BHXH-QLT

1 755

Công văn 1644/BHXH-QLT - Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Công văn 1644/BHXH-QLT thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành ngày 07/07/2017. Theo đó, Công văn sẽ thực hiện rà soát cụ thể Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Công văn về thực hiện Quyết định 595

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Công văn 1644/BHXH-QLT thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Đánh giá bài viết
1 755
Bảo hiểm Xem thêm