Công văn 30/TANDTC-HTQT

Công văn 30/TANDTC-HTQT - Những lưu ý về sử dụng hộ chiếu công vụ khi đi nước ngoài

Công văn 30/TANDTC-HTQT năm 2018 về sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/01/2018. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TANDTC-HTQT
V/v sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018

Kính gửi:

 

 

 

  • Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
  • Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh;
  • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 81/LS-XNC ngày 5/1/2018 của Bộ Ngoại giao thông báo về một số vấn đề như sau:

1. Thời gian vừa qua xảy ra hiện tượng một số công dân Việt Nam khi đi nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật của nước sở tại như cư trú quá thời hạn, trộm cắp vặt tại siêu thị đã bị cơ quan có thẩm quyền nước Bạn bắt giữ, trong số đó có cả người sử dụng hộ chiếu công vụ.

2. Tình trạng sai sót liên quan đến việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao/hộ chiếu công vụ như làm thất lạc hộ chiếu, tự ghi chức danh, tẩy xóa hoặc thay đổi nội dung ghi trong hộ chiếu...

Để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp quán triệt, phổ biến tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước sở tại trong thời gian được cử đi công tác nước ngoài, lưu ý việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao phù hợp với quy định pháp luật, khắc phục những sai sót thường gặp (kèm theo Công văn này là văn bản Những thông tin cn lưu ý khi sử dụng hộ chiếu ngoại giao/hộ chiếu công vụ do Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cung cấp)./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
  • Cổng thông tin điện tử của TANDTC (để đăng);
  • Lưu: VP, VTVHTQT.

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thúy Hiền

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ

 

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIU CÔNG VỤ KHI ĐI NƯỚC NGOÀI

1. Sau khi nhận hộ chiếu được cấp mới/gia hạn, cần kiểm tra hộ chiếu để đảm bảo các thông tin nhân thân là chính xác và hộ chiếu phải đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan cấp phát hộ chiếu.

2. Không được tẩy xóa, viết thêm, sửa đổi những nội dung ghi trong hộ chiếu (trừ trang 48), ký tên vào phần “chữ ký của người mang hộ chiếu”, không ký tên và không tự ghi vào phần “chức danh của người mang hộ chiếu”; không được cho người khác sử dụng hộ chiếu của mình.

3. Cần giữ gìn, bảo quản hộ chiếu cẩn thận, khi hộ chiếu bị thất lạc phải khai báo ngay cho cơ quan công an nơi mất hộ chiếu và cơ quan cấp hộ chiếu biết, trường hợp ở nước ngoài thì phải khai báo ngay với Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại và cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nơi gần nhất.

4. Nếu có nhu cầu sử dụng hộ chiếu hoặc khi có Quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu; trước khi hộ chiếu hết hạn cần liên hệ với cơ quan cấp phát hộ chiếu hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi hộ chiếu mới; lưu ý một số nước quy định hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng mới được nhập cảnh.

5. Sử dụng hộ chiếu đúng mục đích; phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của nước sở tại khi đi công tác, học tập ở nước ngoài; tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Thuộc tính văn bản: Công văn 30/TANDTC-HTQT

Số hiệu 30/TANDTC-HTQT
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành
29/01/2018
Ngày hiệu lực
29/01/2018
Đánh giá bài viết
1 52
Quyền Dân sự Xem thêm