Công văn khẩn về chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Theo đó, chấp thuận cho người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự tiếp tục được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm. Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Cách tính số ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm

Nguyên tắc chung: Số ngày làm việc thực tế là số ngày CBCCVC có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, phân loại theo số ngày làm việc thực tế trong quý của CBCCVC.

Lưu ý, các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

- Những ngày CBCCVC nghỉ phép năm hoặc nghỉ về việc riêng;

- Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục và đào tạo);

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện;

- Những ngày nghỉ thai sản của CBCCVC;

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Đối với CBCCVC đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo các chế đọ khác do pháp luật quy định và CBCCVC chuyển công tác sang các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống chính trị Thành phố thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để biết thêm nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo Công văn 4634/UBND-VX thay thế Công văn 2980/UBND-VX về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm và làm căn cứ để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ Quý III năm 2019 trở đi.

Đánh giá bài viết
1 1.895
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm