Đáp án Cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang mới nhất

Đáp án Bác Hồ với Tuyên Quang 2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh Tuyên Quang phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về "Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến". Sau đây là chi tiết câu hỏi cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang có đáp án, mời các bạn cùng theo dõi.

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang

Tuần thứ 3:Thời gian từ 8 giờ 00 ngày 31/3/2020 đến 16 giờ 30 ngày 14/4/2020.

Câu 1: Từ ngày 16-17/8/1945, Quốc dân Đại hội được triệu tập tại đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã ra quyết định quan trọng nào? 

 • Bản Quân lệnh số I hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước
 • Tổng khởi nghĩa toàn quốc
 • Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
 • Bầu Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Việt Bắc anh dũng" tại địa điểm nào dưới đây? *

 • Thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
 • Thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
 • Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
 • Thôn Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

Câu 3: Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong kháng chiến chống thực dân Pháp, từ đầu tháng 5 đến ngày 19/5/1947? *

 • Nhà ông Triệu Văn Hiến, thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương
 • Lán I, làng Sảo xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương
 • Thôn Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
 • Lán II, làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn vào thời gian nào? *

 • Từ ngày 11 đến ngày 25/4/1949
 • Từ ngày 20 đến ngày 30/9/1950
 • Từ ngày 16 đến ngày 30/5/1949
 • Từ ngày 15 đến ngày 28/8/1950

Câu 5: Trong thời gian ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, ngày 15/10/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài phê phán một số biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, đó là nội dung của tác phẩm nào? *

 • Bệnh tự kiêu, tự ái
 • Chủ nghĩa cá nhân
 • Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng
 • Dân vận

Câu 6: Thời gian Bác Hồ viết xong cuốn sách "Cần, kiệm, liêm, chính" khi Bác ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương là: *

 • Ngày 19/5/1950
 • Ngày 20/6/1949
 • Ngày 10/5/1950
 • Ngày 25/7/1949

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa vào thời gian nào? *

 • Từ tháng 03 đến tháng 4/1952
 • Từ tháng 01 đến tháng 02/1951
 • Từ tháng 5 đến tháng 6/1953
 • Từ tháng 7 đến tháng 8/1954

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 127/SL về việc hợp nhất Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Việt Bắc và thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc vào thời gian nào? *

 • Ngày 02/11/1949
 • Ngày 10/02/1950
 • Ngày 04/11/1949
 • Ngày 19/5/1950

Câu 9: Ngày 27/3/1952, Bác Hồ viết bài "Chính sách dân tộc", ký bút danh C.B., đăng trên báo Nhân dân, số 51 tại địa điểm nào? *

 • Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương
 • Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn
 • Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn
 • Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Câu 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (họp từ ngày 13 đến 15/5/1951) tại địa điểm nào? *

 • Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
 • Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương
 • Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
 • Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương

Đợt thi thứ 2

Thời gian từ 8 giờ 00 ngày 16/3/2020 đến 16 giờ 30 ngày 30/3/2020.

Câu 1: Thời gian, địa điểm diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)? 

 • Từ ngày 13-15/8/1945, tại đình Hồng Thái (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)
 • Từ ngày 16-17/8/1945, tại đình Hồng Thái (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)
 • Từ ngày 16-17/8/1945, tại đình Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)
 • Từ ngày 13-15/8/1945, tại đình Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)

Câu 2: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Câu nói bất hủ này của Bác Hồ với đồng chí Võ Nguyên Giáp ở đâu, thời gian nào? 

 • Đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, cuối tháng 7/1945
 • Đình Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, cuối tháng 8/1945
 • Lán Nà Nưa (Nà Lừa), xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, cuối tháng 8/1945)
 • Lán Nà Nưa (Nà Lừa), xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, cuối tháng 7/1945

Câu 3: Cuối tháng 5/1945, tại lán Nà Nưa (Nà Lừa), xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Bác Hồ ra chỉ thị thành lập đơn vị nào? 

 • Sư đoàn 308 (Đại đoàn Quân tiên phong)
 • Khu giải phóng
 • Quân giải phóng
 • Trường Quân chính kháng Nhật

Câu 4: Địa điểm đầu tiên của Tuyên Quang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại trong kháng chiến chống thực dân Pháp? 

 • Thôn Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
 • Thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương
 • Thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
 • Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Câu 5: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có bao nhiêu cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc tại Tuyên Quang? 

 • 64
 • 62
 • 65
 • 63

Câu 6: Ngày 15/3/1949, Bác Hồ viết bài Bệnh khẩu hiệu, đăng trên báo Cứu quốc, số 1191 tại địa điểm nào? 

 • Pác Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa
 • Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa
 • Lũng Tẩu, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
 • Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Câu 7: Ngày 02/9/1950, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Bác Hồ viết: "Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình" trong tác phẩm nào? 

 • Phải tẩy sạch bệnh quan liêu
 • Chống nạn giấy tờ
 • Tự phê bình
 • Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn

Câu 8: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951), đồng chí Hồ Chí Minh được bầu giữ chức vụ gì? 

 • Bí thư thứ nhất
 • Bí thư
 • Tổng Bí thư
 • Chủ tịch Đảng

Câu 9: Ngày 25/5/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 92/SL, quy định việc phát hành các loại giấy bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam ở địa điểm nào? 

 • Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương
 • Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn
 • Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
 • Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Câu 10: “Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà”. Hãy cho biết đây là lời căn dặn của Bác Hồ với nhân dân Tuyên Quang tại sự kiện nào? 

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 3/1961)
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951)
 • Buổi nói chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang tại sân vận động thị xã Tuyên Quang (ngày 20/3/1961)
 • Buổi nói chuyện với nhân dân vùng ATK tại đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (tháng 3/1961)

Xem thêm

Đánh giá bài viết
2 907
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm