Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” năm 2019

3 1.742
Ký bởi: Văn
phòng Ủy ban
Nhân dân
Email:
ubnd@nghean.gov
.vn
Cơ quan: Tỉnh
Nghệ An
Ngày ký:
14.10.2019
15:09:45 +07:00

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” 2019

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Các bước tham gia dự thi:

 • B1: Vào trang www.nghean.gov.vn hoặc www.atgt.nghean.gov.vn
 • B2: Đăng ký tài khoản dự thi (Bắt buộc: Tên truy cập, mật khẩu, họ và tên người dự thi, ngày sinh, giới tính, đị chỉ cư trú, nơi đang học tập). Các thông tin không bắt buộc gồm CMND, ĐT, email
 • B3: Bấm nút “Làm bài thi”. Sau mỗi câu trả lời bấm “Lưu đáp án”
 • B4: Dự đoán kết quả
 • B5: Bấm nút “Kết thúc bài thi”.

Lưu ý:

 • Không giới hạn số lần thi trong 1 tuần
 • Cuộc thi diễn ra 4 tuần, tuần 1 bắt đầu từ 11/11/2019. Mỗi tuần có 16 giải thưởng trao cho 16 cá nhân có thành tích tốt nhất:
  • 1 giải Nhất trị giá 2000.000đ + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
  • 2 giải Nhì trị giá 1500.000đ/giải + Giấy chứng nhận của BTC
  • 3 giải Ba trị giá 1000.000đ/giải + Giấy chứng nhận của BTC
  • 10 giải Khuyến khích trị giá 500.000đ/giải + Giấy chứng nhận của BTC
Đánh giá bài viết
3 1.742
Bài thu hoạch Xem thêm