Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” là một hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Sau đây là chi tiết câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử thành phố Hà Nội từng tuần và gợi ý đáp án. Mời các bạn cùng theo dõi.

Sáng 16-3, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức mở cổng thi trực tuyến tại địa chỉ: tuoitrehanoi.com, khởi động tuần thi đầu tiên cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội”.

1. Đáp án Tuổi trẻ Hà Nội tuần 3

(Từ 30/3 đến 5/4)

Câu 1: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP/đầu người được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII là?

A: 18%

B: 20%

C: 11%

D: 14,5%

Câu 2: Các nhiệm vụ công tác khoa học - kỹ thuật và văn hóa xã hội được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X gồm?

A: Công tác khoa học, giáo dục, sức khỏe và gia đình

B: Công tác giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ

C: Công tác văn hóa, báo chí, văn nghệ

D: Công tác giáo dục, Công tác nâng cao phong trào thể dục thể thao

Câu 3: Đảng bộ Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây lãnh đạo nhân dân chống “giặc dốt”, “xây dựng đời sống mới” như thế nào?

A: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông tổ chức các khóa huấn luyện giáo viên rồi giảng dạy lại cho người dân

B: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông vận động người dân học chung với nhau

C: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông mở ra hàng ngàn lớp “bình dân học vụ”

D: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông chủ trương tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học

Câu 4: Nhiệm vụ của Thủ đô 2 năm 1961-1962 được xác định tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II là?

A: Đoàn kết toàn dân, nâng cao nhiệt tình cách mạng, chí khí phấn đấu dung cảm, tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân Thủ đô

B: Phát triển toàn diện kinh tế, xã hội nhưng phải gìn giữ và phát triển và lưu truyền văn hóa người Hà Nội

C: Nâng cao sức mạnh của nhanh dân Thủ đô, tuyên truyền, dân vận để cho dân hiểu, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

D: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng xuất nhập khẩu

Câu 5: Chỉ tiêu tăng trưởng tốc độ GDP/năm được nếu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII năm 1996-2000 là?

A: 10%

B: 15%

C: 18%

D: 20%

Câu 6: Ngày 27-30/12/2000, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIII diễn ra ở đâu?

A: Cung Văn hóa Việt Xô

B: Nhà Quốc hội

C: Cung Thanh niên

D: Nhà Hát lớn

Câu 7: Cầu Long Biên được hoàn thiện vào năm nào?

A: 1910

B: 1902

C: 1901

D: 1900

Câu 8: Đồng chí Phạm Quang Nghị được Bộ chính trị quyết định phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XIV (2005-2010) vào ngày nào?

A: 08/06/2006

B: 28/6/2006

C: 26/8/2006

D: 06/08/2006

Câu 9: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (tháng 10-2010) đề ra các khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 - 2015 như thế nào?

A: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

B: Tập trung xây dựng kết cầu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

C: Cả 3 phương án

D: Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Câu 10: Các bài học kinh nghiệm sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bộ thành phố Hà Nội?

A: 04

B: 06

C: 05

D: 12

Câu 11: Ngày 27-3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt họp tại Hà Nội. Người kêu gọi đồng bào miền Bắc ra sức thi đua bằng khẩu hiệu gì?

A: Mỗi người phải thật chăm chỉ, cần cù, chịu khó để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt

B: Mỗi người nên đóng góp sức mình vào công cuộc giành lại miền Nam yêu thương

C: Mỗi người làm việc thật hiệu quả, gia tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt

D: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt

Câu 12: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI diễn ra trong 2 vòng vào những năm nào?

A: Chỉ diễn ra vào năm 1991

B: 1991, 1992

C: 1992, 1993

D: 1991, 1993

Câu 13: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, chỉ tiêu GDP bình quân/người từ 2011-2015 được xác định là?

A: 4.200-4.600USD/năm

B: 4.100-4.300USD/năm

C: 4.500-5.000USD/năm

D: 4.600-5.000USD/năm

Câu 14: Đồng chí nào là Bí thư Thành ủy khóa X?

A: Nguyễn Thanh Bình

B: Nguyễn Phú Trọng

C: Phùng Hữu Phú

D: Phạm Lợi

Câu 15: Cuộc chiến tranh 60 ngày đêm diễn ra vào thời gian nào?

A: 12/1949-02/1950

B: 12/1948-02/1949

C: 12/1946-02/1947

D: 12/1947-02/1948

Câu 16: Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cử các đồng chí nào trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo công tác tiếp quản Thủ đô?

A: Đồng chí Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu.

B: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu.

C: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ, Xuân Thủy, Tố Hữu.

D: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy.

Câu 17: Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là gì?

A: Khu Di sản lưu giữ các tầng văn hóa nối tiếp nhau, chồng xếp lên nhau liên tục qua hơn 1000 năm lịch sử với các di vật, di tích phong phú, đa dạng.

B: Tính liên tục của một trung tâm quyền lực Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đã tiếp nối đến ngày nay.

C: Cả 3 phương án

D: Sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với các khu vực (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á) sáng tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc Việt Nam.

Câu 18: Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2006-2010 được ban hành vào ngày nào?

A: 05/5/2006

B: 04/4/2006

C: 04/5/2006

D: 05/4/2006

Chương trình 03 -CTr/TU ngày 5-5-2006 của Thành ủy về "Bảo đảm ANCT và TTATXH ở Thủ đô giai đoạn 2006 - 2010", gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/T.Ư ngày 14-10-2006 của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm An ninh quốc gia trong tình hình mới", Nghị quyết 08 của BCH T.Ư về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Câu 19: Nhân dân Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây ủng hộ “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” như thế nào?

A: Thờ ơ

B: Hoài nghi

C: Có ủng hộ

D: Ủng hộ hết lòng

Câu 20: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 2011-2015 là?

A: 12-13%/năm

B: 15-16%/năm

C: 13-14%/năm

D: 11,5-12%/năm

Nghị quyết Đại hội xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng đến năm 2015 của thành phố. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 sẽ lên tới 12-13%/năm. GDP bình quân/người đạt từ 4.100-4.300 USD/năm; giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%/năm...

Câu 21: Đại hội biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào "Ba sẵn sàng" diễn ra vào thời gian nào?

A: Tháng 7 năm 1965

B: Tháng 8 năm 1965

C: Tháng 5 năm 1965

D: Tháng 6 năm 1965

Tháng 5-1965, Đoàn Thanh niên các cơ quan trung ương đã tổ chức Đại hội sơ kết phong trào "Ba sẵn sàng", vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến dự và động viên. Đánh giá cao phong trào "Ba sẵn sàng", Bác đã khen ngợi: "Các cháu là thế hệ anh hùng của thời đại anh hùng". Bác khẳng định: "Với một thế hệ thanh niên hăng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, Bác rất tự hào, sung sướng như thấy mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang".

Câu 22: Trong Tuần lễ vàng, Nhân dân Hà Nội đã đóng góp được bao nhiêu?

A: 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương

B: 470 lạng vàng

C: 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc, tiền bạc và nhiều hiện vật giá trị

D: 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 23: Vào năm 2009, xã nào được UBND Hà Nội công nhận là “Làng nghề truyền thống thuốc nam, thuốc bắc”?

A: Xã Cổ Bi

B: Xã Lệ Chi

C: Xã Ninh Hiệp

D: Xã Kim Sơn

Câu 24: Các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006-2010 là?

A: Cải cách thể chế hành chính, cơ chế một cửa, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

B: Cập nhật, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình, cải cách bộ máy hành chính, kiểm soát tài chính công

C: Cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công

D: Cải cách thể chế hành chính, cải cách quy chế tuyển dụng - bộ máy nhân sự, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức

Câu 25: Những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội?

A: Đại học Việt - Pháp, Tượng đài Quang Trung

B: Đại lộ Thăng Long, Tượng đài Thánh Gióng, Công viên Hòa Bình

C: Rạp tháng 8, Cầu Vĩnh Tuy, Tượng đài Hai Bà Trưng

D: Tượng đài Lý Thái Tổ, đường Trần Thái Tông

2. Câu hỏi Tuổi trẻ Hà Nội tuần 2

Câu 1: Đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Sơn Tây?

A. Phùng Chí Kiên
B. Trần Quý Kiên
C. Hoàng Văn Năng.
D. Phan Trọng Tuệ

Câu 2: Nhân dân hai tỉnh Hà Đông - Sơn Tây đã ủng hộ bao nhiêu trong Tuần lễ vàng?

A. 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương
B. 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc, tiền bạc và nhiều hiện vật giá trị
C. 470 lạng vàng
D. 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 3: Từ năm 1954 - 1957, bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, Thành ủy Hà Nội đã xác định trọng tâm công tác giúp khôi phục kinh tế là gì?

A. Chủ yếu là khôi phục và phát triển thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
B. Tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế.
C. Phát triển nông nghiệp vì nước ta đã có truyền thống làm nông, từ đó làm bàn đạp phát triển công nghiệp.
C. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp cùng lúc

Câu 4: Chủ tịch ủy ban hành chính Hà Nội giai đoạn 1954 - 1977 là ai?

A. Trần Vũ
B. Trần Duy Hưng
C. Vương Thừa Vũ
D. Ngô Ngọc Du

Câu 5: Để chuẩn bị tốt cho việc tiếp quản Thủ đô, Hội đồng Chính phủ đã thành lập cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân
B. Ủy ban Thành phố
C. Ủy ban lâm thời hành chính
D. Ủy ban quân chính thành phố

Câu 6: Vào thời kỳ xóa nạn giặc dốt sau 1945, số lượng Báo chí Thủ đô là bao nhiêu?

A. 50 báo
B. 90 báo
C. 100 báo
D. 60 báo

Câu 7: Năm 1999, vì đã có thành tích là thành phố tiêu biểu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về quản lý đô thị, bình đẳng cộng đồng, gìn giữ môi trường, thúc đẩy văn hóa giáo dục, đặc biệt là chăm lo cho công dân và thế hệ trẻ, Hà Nội đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu gì?

A. Thành phố của những giá trị nhân loại
B. Thành phố Di sản văn hóa thế giới
C. Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp
D. Thành phố vì hòa bình

Câu 8: Từ 21/4 đến ngày 30/4/1959, Đản bộ thành phố Hà Nội đã họp Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tại địa điểm nào?

A. Bưu điện Hà Nội
B. Sở Tài chính Pháp thuộc
C. Phủ toàn quyền Đông Dương
D. Nhà hát lớn

Câu 9: Nội dung nào không thuộc phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng được nêu tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963?

A. Bồi dưỡng, quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ
B. Các cấp ủy Đảng phải giữ vững các kỳ sinh hoạt
C. Cần chú ý bồi dưỡng lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên
D. Toàn Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng vào cải tiến tổ chức lãnh đạo và lề lối làm việc.

Câu 10: Trong Tuần lễ vàng, Nhân dân Hà Nội đã đóng góp được bao nhiêu?

A. 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương
B. 470 lạng vàng
C. 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc cùng tiền bạc và nhiều hiện vật khác
D. 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 11: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu của Đảng bộ Thành phố trong 5 năm 1986 - 1990?

A. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh
B. Tăng cường cải cách hành chính, giảm thủ tục, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển
C. Đẩy mạnh tốc độ phát triển
D. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hóa.

sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ; tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất; xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới; tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội; bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh.

Câu 12: Đại hội Đảng bộ Thành phố mở đầu tư cho công cuộc đổi mới ở Hà Nội là đại hội lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ X
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ XI
D. Đại hội lần thứ IX

Câu 13: Cầu Long Biên trước đây có tên là gì?

A. Cầu Pháp Việt
B. Cầu Doumer
C. Cầu Rồng
D. Cầu Dài

Câu 14: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, Đại hội đã nêu nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn 1971 - 1973 là?

A. Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước
B. Cả 3 phương án
C. Nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế
D. Trước mặt phải ra sức thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 15: Cầu Long Biên được hoàn thiện vào khi nào?

A. 1910
B. 1900
C. 1901
D. 1902

Câu 16: Hãy cho biết nơi thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Hà Nội?

A. Làng Dịch Vọng (Từ Liêm)
B. Xuân Phương (Từ Liêm)
C. Cầu Diễn (Từ Liêm)
D. Xuân Canh (Từ Liêm)

Câu 17: Thăng Long là kinh đô của nước Đại Việt thời nào?

A. Thời Lý, Trần, Lê, Lê Trung Hưng
B. Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng (1010 - 1788)
C. Thời Trần, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng
D. Thời Lý, Trần, Lê, Mạc

Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội vào thời gian nào?

A. Tháng 3/1929
B. Tháng 2/1929
C. Tháng 5/1929
D. Tháng 4/1929

Câu 19: Những khó khăn của Thủ đô sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Giặc xâm lược gồm Mỹ, Pháp, Nhật
B. Giặc dốt, giặc Pháp, giặc Mỹ
C. Giặc đói, giặc dốt, giặc xâm lược
D. Cả 3 phương án

Câu 20: "... có tục bánh mo Bánh giày bánh cuốn đãi cho bạn bè" Hãy chọn đáp án đúng với phần "..."

A. Ba Vì
B. Ninh Hiệp
C. Ba Đình
D. Sơn Đồng

Câu 21: Thành ủy Hà Nội lâm thời được thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 17/3/1930
B. Ngày 13/7/1930
C. Ngày 3/7/1930
D. Ngày 7/3/1930

Câu 22: Đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Hà Đông?

A. Lê Thị Ban
B. Nguyễn Quang Hòa
C. Nguyễn Văn Thắng
D. Trương Đỗ Uông (tức Nguyễn Văn Lộc)

Câu 23: Tuần lễ vàng là một hoạt động lớn được tiến hành trong cả nước nhằm động viên nhân dân quên góp vàng và tiền ủn hộ chính quyền cách mạng. "Tuần lễ vàng" ở Hà Nội bắt nguồn từ ngày nào?

A. 17/9/1945
B. 16/9/1945
C. 15/9/1945
D. 18/9/1945

Câu 24: Tổng diện tích tự nhiên thành phố Hà Nội sau khi mở rộng theo Nghị quyết số 15-NQ/QH của Quốc hội, ngày 1/8/2008 là bao nhiêu km2?

A. 3.346,46 km2
B. 3.366,44 km2
C. 3.364,64 km2
D. 3.344,6 km2

Câu 25: Làng cổ nào ở Hà Nội nổi tiếng với nghề nuôi bắt rắn?

A. Lương Xá
B. Lệ Mật
C. Đường Lâm
D. La Cả

Tìm hiểu 90 năm lịch sử đảng bộ Hà NộiTìm hiểu 90 năm lịch sử đảng bộ Hà NộiTìm hiểu 90 năm lịch sử đảng bộ Hà Nội3. Đáp án Tuổi trẻ Hà Nội tuần 2

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đang được VnDoc cập nhật, mời các bạn chú ý theo dõi.

Câu 1: D. Phan Trọng Tuệ

Câu 2: C.470 

Phương pháp loại trừ: Do đến ngày bế mạc Tuần lễ vàng, nhân dân Thủ đô đã quyên góp được 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc, nhiều tiền bạc, hiện vât khác, tổng cộng giá trị lên đến 7 triệu đồng tiền Đông Dương thời bấy giờ. => Loại B

Trong một tuần từ 16/9 đến 22/9/1945, nhân dân cả nước không phân biệt giai cấp, tôn giáo, người nhiều tiền góp nhiều, người có ít góp ít, đã tự nguyện góp được 370 cân vàng, 20 triệu đồng cho Quỹ độc lập, 40 triệu đồng cho Quỹ Đảm phụ Quốc phòng. => Loại A 

Đáp án D có thông tin của 920 tạ thóc (số liệu đóng góp của toàn Hà Nội) và 60 triệu tiền Đông Dương (số liệu đóng góp của cả nước) => Loại D.

Câu 3: C

Câu 4: B. Trần Duy Hưng

Câu 5: D. Ủy ban quân chính thành phố

Câu 6: B. 90

Nổi bật sau Cách mạng Tháng Tám là những tờ báo: Sự thật, Cứu quốc, Độc lập, Tiến lên, Dân chúng, Lao động, Hồn nước, Đồng minh, Tiền phong, Sao vàng, Gió mới, Quốc hội.

Ngoài những tờ báo lớn của các chính đảng đoàn thể, còn nhiều tờ báo của các tập đoàn, các địa phương, các giới, các ngành hay tư nhân như: Khu giải phóng, Dân mới, Đại chúng, Thái Bình tuần báo, Tiến hóa, Tay thợ, Đường sắt, Chính nghĩa và Quốc dân,Giải thoát, Chiến khu, Nhà giáo, Xung phong, Tranh đấu, Cố gắng, Tiến thẳng, Thẳng tiến, Quân Bạch Đằng, Chiến sĩ, Bạn quê, Sóng Tuân Vường, Dân nguyện, Đội Cấn, Bãi Sậy, Tổ quốc, Ngoại thành dân báo, Ánh sáng, Kinh tế tạp chí, Vui sống, Canh nông tập san và Tấc đất, Công an mới...

Ngoài ra còn có những tờ báo như: Dân thanh, Dân quốc, Dân sinh, Dân quyền, Vì nước, Tương lai, Thời báo, Thống nhất, Sinh lực, Văn mới, Kiến thiết, Dân quê, Đồng ruộng, Tuổi xanh, Gió biển, Reo, Tin văn, Gió mùa, Nỗ lực, Tuổi trẻ mới, Tân tạp chí, Cấp tiến, Tao đàn tạp chí, Bình dân, Tân báo tuần san, Bó đuốc, Sức khỏe, Trẻ em, Thiếu sinh, Bạn gái... Bên cạnh đó, còn có một số tờ báo chuyên môn như: Sân khấu, Việt Nam khỏe, Kịch ảnh, Khuyến nhạc, Người săn bắn Việt Nam...

Ngoài những tờ báo kể trên, một số tờ báo trước kia có ảnh hưởng tốt hay bị thực dân Pháp thu giấy phép, đến nay cũng được khai sinh lại như Việt Nam hồn, Đời nay, Tin tức, Đời mới, Tiếng vang, Tân thế kỷ...

Câu 7: D. Thành phố vì hòa bình

Câu 8: D. Nhà hát lớn

Câu 9:

Câu 10: C. 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc cùng tiền bạc và nhiều hiện vật khác

Thông tin thêm: Trong "Tuần lễ vàng" các tầng lớp nhân dân cả nước đã quyên góp được 370kg vàng và 20 triệu đồng Đông Dương. Riêng tại Hà Nội, các giới đã góp được 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc cùng tiền bạc và nhiều hiện vật khác, tổng trị giá lên 7 triệu đồng Đông Dương.

Câu 11: B. Tăng cường cải cách hành chính, giảm thủ tục, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Những mục tiêu cụ thể là: sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ; tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất; xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới; tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội; bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh.

Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại hội khẳng định: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đề cao cảnh giác, tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh của đất nước, quyết đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống để bảo vệ Tổ quốc.

Câu 12: A. Đại hội lần thứ X

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ X (tháng 10/1986) là Đại hội mở đầu cho công cuộc đổi mới ở Hà Nội. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai, Đảng bộ TP đã vượt qua nhiều khó khăn, lãnh đạo TP giành kết quả khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định.

Câu 13: B. Cầu Doumer

Câu 14: B

Câu 15. D. 1902

Câu 16. A. Làng Dịch Vọng

Câu 17. B. Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng (1010 - 1788)

Câu 18. A. tháng 3/1929

Câu 19. D

Câu 20. D. Sơn Đồng

Câu 21. A. 17/3/1930

Câu 22. A. Lê Thị Ban

Câu 23. A. 17/9/1945

Câu 24. D. 3.344,6 km2

Câu 25: B. Lệ Mật

4. Câu hỏi thi thử cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội

Câu 1: Nền kinh tế Hà Nội trước khi Hà Nội được giải phóng là nền kinh tế phụ thuộc vào thành phần nào?

A: Nông nghiệp

B: Thương nghiệp

C: Cả 3 thành phần

D: Thủ công nghiệp

Câu 2: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ I (21-30/4/1959) đã đưa ra định hướng gì về phát triển giao thông vận tải?

A: Mở rộng thêm phương thức vận tải công cộng như xe buýt, xe điện, nghiên cứu sử dụng xe thô sơ

B: Tăng cường sản xuất xe máy, giám giá cho nhân dân, động viên nhân dân Thủ đô sử dụng phương tiện cá nhân

C: Nghiên cứu, cải tiến sử dụng các phương tiện mà thực dân Pháp đã để lại

D: Mở rộng phương thức vận tải như xe máy, tàu

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” trong bối cảnh nào?

A: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân, dân miền Nam có bước phát triển mạnh mẽ làm cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ có nguy cơ thất bại hoàn toàn. Trước tình hình đó đế quốc Mỹ âm mưu tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.

B: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân, dân miền Nam gặp nhiều khó khăn.

C: Đế quốc Mỹ thắng lợi trên chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó đế quốc Mỹ âm mưu tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam

D: Đế quốc Mỹ muốn mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 4: Phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” được phát động ở đâu?

A: Xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa)

B: Thị Xã Sơn Tây

C: Thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm)

D: Xã Mai Lâm (huyện Đông Anh)

Câu 5: Đồng chi nào làm Trưởng Ban Ban vận động kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn?

A: Trần Vũ

B: Ngô Ngọc Du

C: Vương Thừa Vũ

D: Trần Duy Hưng

Câu 6: Tên đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nào được đặt tên cho 1 con phố ở Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy?

A: Phạm Thận Duật

B: Trần Vỹ

C: Hồ Tùng Mậu

D: Doãn Kế Thiện

Câu 7: Đồng chí nào làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa VII?

A: Hoàng Sâm

B: Trần Duy Hưng

C: Trần Vĩ

D: Lê Văn Lương

Câu 8: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ IX diễn ra trong 2 vòng, vòng 1 tại năm 1982, vòng 2 diễn ra ở năm nào?

A: 1986

B: 1983

C: 1984

D: 1985

Câu 9: Đồng chí nào là Bí thư Thành ủy khóa X?

A: Nguyễn Thanh Bình

B: Phạm Lợi

C: Nguyễn Phú Trọng

D: Phùng Hữu Phú

Câu 10: Các nhiệm vụ công tác khoa học - kỹ thuật và văn hóa xã hội được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X gồm?

A: Công tác giáo dục, Công tác nâng cao phong trào thể dục thể thao

B: Công tác khoa học, giáo dục, sức khỏe và gia đình

C: Công tác giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ

D: Công tác văn hóa, báo chí, văn nghệ

Câu 11: Chỉ tiêu tăng trưởng tốc độ GDP/năm được nếu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII năm 1996-2000 là?

A: 18%

B: 10%

C: 15%

D: 20%

Câu 12: Đồng chí nào được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được điều động lên Trung ương công tác?

A: Nguyễn Thế Thảo

B: Nguyễn Công Soái

C: Ngô Thị Thanh Hằng

D: Phạm Quang Nghị

Câu 13: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (tháng 10-2010) đề ra các khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 - 2015 như thế nào?

A: Cả 3 phương án

B: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

C: Tập trung xây dựng kết cầu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

D: Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Câu 14: Nhất cao là núi Ba Vì Nhất lịch, nhất sắc, kinh kì, ... Hãy chọn đáp án đúng với phần “…” trong câu ca dao trên.

A: Hà Nội

B: Hội An

C: Thăng Long

D: Tràng An

Câu 15: Lễ hội chùa Hương diễn ra vào thời gian nào trong năm?

A: Từ 6/1 đến 25/3 âm lịch hàng năm

B: Từ 05/1 đến 25/01 âm lịch hàng năm

C: Từ 01/1 đến 15/3 âm lịch hàng năm

D: Từ 01/1 đến 25/3 âm lịch hàng năm

Câu 16: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhàiDẫu không thanh lịch cũng người ...” Hãy chọn đáp án đúng với phần “…” trong câu ca dao trên.

A: Hội An

B: Hà Nội

C: Thăng Long

D: Tràng An

Câu 17: Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động vào thời gian nào?

A: 09/08/1963

B: 08/09/1964

C: 08/09/1963

D: 09/08/1964

Câu 18: Hà Đông được mệnh danh là gì?

A: Con đường mới Hà Nội

B: Cửa ngõ Hà Nội

C: Ngõ nhỏ Hà Nội

D: Trái tim Thủ đô

Câu 19: Làng nghề nào sản xuất gốm?

A: Làng Bát Tràng

B: Làng Phú Vinh

C: Làng Chàng Sơn

D: Làng Vạn Phúc

Câu 20: Đình Phùng Khoang nằm ở quận nào?

A: Quận Bắc Từ Liêm

B: Quận Thanh Xuân

C: Quận Hà Đông

D: Quận Nam Từ Liêm

Đánh giá bài viết
1 4.101
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm