Đa thức

Chuyên đề Toán học lớp 7: Đa thức được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các tài liệu như Trắc nghiệm về Đa thức hay bài tập về đa thức để ngoài giải các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập hay chuyên đề Toán lớp 7 này có thể tham khảo thêm các tài liệu phía trên nhằm củng cố, luyện tập và nâng cao các kiến thức đã được học trong chương 4: Biểu thức đại số này.

Tham khảo thêm:

A. Lý thuyết

1. Đa thức

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Ví dụ: x3 - 3, xyz - ax2 + by, a(3xy + 7x) là các đa thức.

Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

2. Thu gọn đa thức

Đưa đa thức về dạng thu gọn (không còn hai hạng tử nào đồng dạng).

• Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau.

• Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

Ví dụ: Thu gọn đa thức

chuyên đề toán 7

chuyên đề toán 7

3. Bậc của đa thức

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó

Ví dụ: Đa thức x6 - 2y5 + x4y5 + 1 có bậc là 9; đa thức 3xy2/2 có bậc là 3.

Chú ý:

+ Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc.

+ Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Cho các biểu thức

Trắc nghiệm: Đa thức(a là hằng số).

Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Các biểu thứcTrắc nghiệm: Đa thứcđều chứa các biến ở mẫu nên không phải đa thức

Có hai đa thức làTrắc nghiệm: Đa thức

Chọn đáp án A

Bài 2: Sắp xếp đa thức 2x + 5x3 - x2 + 5x4 theo lũy thừa giảm dần của biến x

A. 5x4 - x2 + 5x3 + 2x

B. 2x - x2 + 53 + 5x4

C. 5x4 + 5x3 + x2 - 2x

D. 5x4 + 5x3 - x2 + 2x

Ta có 2x + 5x3 - x2 + 5x4 = 5x4 + 5x3 - x2 + 2x

Chọn đáp án D

Bài 3: Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz là

A. 6 B. 7 C. 5 D. 4

Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz là 5 + 1 + 1 = 7

Chọn đáp án B

Bài 4: Thu gọn đa thức 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

A. 14x2y + 10x3y2

B. -14x2y + 10x3y2

C. 6x2y - 10x3y2

D. -6x2y + 10x3y2

Ta có: 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

= (4x2y - 10x2y ) + (6x3y2 + 4x3y2) = -6x2y + 10x3y2

Chọn đáp án D

Bài 5: Thu gọn và tìm bậc của đa thức 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5 ta được

A. Kết quả là đa thức -2x5 + 15xyz + y4 có bậc là 4

B. Kết quả là đa thức -2x5 + 15xyz + y4 có bậc là 5

C. Kết quả là đa thức -x5 + 15xyz + y4 có bậc là 4

D. Kết quả là đa thức -x5 - 15xyz + y4 có bậc là 4

Ta có 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5

= (-3x5 + 2x5) + (12xyz + 3xyz) + y4 = -x5 + 15xyz + y4

Bậc của đa thức -x5 + 15xyz + y4 là 5

Chọn đáp án B

Bài 6: Giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Thay x = 2, y = 1/3 vào đa thức 4x2y - (2/3)xy2 + 5xy -x ta được

Trắc nghiệm: Đa thức

Chọn đáp án A

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tìm bậc của đa thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Đáp án
Trắc nghiệm: Đa thức

Bài 2: Tính giá trị của các đa thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Đáp án
Trắc nghiệm: Đa thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Đa thức. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
3 2.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm