Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2017

Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017

VnDoc.com xin điểm lại danh sách của 08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ năm 2017 kèm theo những nội dung cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ về sự thay đổi và nhiều điểm mới sẽ được áp dụng của các bộ Luật vào năm 2017 này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương

Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2017

Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 01 Bộ luật và 05 Luật có hiệu lực thi hành; từ 01/06/2017 Luật trẻ em sẽ có hiệu lực; Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 sẽ có hiệu lực vào 01/7/2017. Sau đây là danh sách các Bộ luật và Luật và các nội dung mới quan trọng.

Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2017

Bộ luật dân sự 2015

Quy định mới nổi bật của Bộ luật Dân sự 2015 là cho phép được chuyển giới tính nếu muốn, pháp nhân được làm người giám hộ, lãi suất theo thỏa thuận cũng như hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Luật phí và lệ phí 2015

Pháp lệnh phí và lệ phí 2001 sau gần 13 năm áp dụng vào thực tế cuộc sống đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Luật phí và lệ phí 2015 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế. Cụ thể: Quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo luật bao gồm 213 khoản phí, 103 khoản lệ phí và 17 dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá; quy định về miễn, giảm phí, lệ phí.

Luật kế toán 2015

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kế toán cũng như nâng cao chất lượng của công tác kế toán, Luật Kế toán 2015 có nhiều thay đổi quan trọng như bổ sung thêm nhiều hành vi bị cấm, quy định chi tiết về chứng từ điện tử, bổ sung quy định về báo cáo tài chính Nhà nước.

Luật ngân sách nhà nước 2015

Một trong những nội dung nôi bật được đề cập tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 là quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Theo đó, lần đầu tiên Luật NSNN quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Đồng thời còn nhiều điểm khác biệt so với Luật Ngân sách nhà nước 2002 như quản lý chặt quỹ dự trữ tài chính, thu hẹp dự phòng ngân sách chi cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cộng đồng sẽ thực hiện việc giám sát NSNN.

Luật Báo chí 2016

Luật Báo chí 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí, công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí giai đoạn tới. Theo đó, Luật Báo chí 2016 có nhiều điểm mới như quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trường đại học cũng được quyền thành lập cơ quan báo chí, được phép liên kết trong hoạt động báo chí hay giới hạn phạm vi hoạt động của báo chí.

Luật Dược 2016

Quy định nhiều các cơ sở hoạt động dược được hoạt động mà không cần Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Luật Dược 2016. Ngoài ra, Luật Dược 2016 cũng bổ sung nhiều quy định mới về việc thu hồi thuốc như hình thức thu hồi thuốc; mức độ vi phạm của thuốc; phạm vi và thời gian yêu cầu thu hồi thuốc; xử lý thuốc bị thu hồi hay thẩm quyền ra quyết định thu hồi thuốc, thủ tục thu hồi thuốc.

Luật trẻ em 2016

Được Quốc hội thông qua và ngày 05/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.

Luật trẻ em 2016 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 25/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 với nhiều quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và việc sử dụng tàu biển;... được ban hành ngày 25/11/2015.

12 Luật, Nghị quyết của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực trong 2017

Ngoài 08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017. VnDoc.com xin bổ sung thêm một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội bắt đầu có hiệu lực trong 2017 như sau:

STT

Tên Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Ngày có hiệu lực

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện của Luật đầu tư

01/01/2017

2

Luật đấu giá tài sản 2016

01/01/2017

3

Luật Dược 2016

01/01/2017

4

Luật trẻ em 2016

01/06/2017

5

Luật Báo chí 2016

01/01/2017

6

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

01/07/2017

7

Luật phí và lệ phí 2015

01/01/2017

8

Bộ luật dân sự 2015

01/01/2017

9

Luật kế toán 2015

01/01/2017

10

Luật ngân sách nhà nước 2015

01/01/2017

11

Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

01/02/2017

12

Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

01/01/2017

Các bạn có thể tham khảo chi tiết nội dung từng Bộ luật và Nghị định tại đây.

Đánh giá bài viết
1 1.238
Lao động - Tiền lương Xem thêm