Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

1 103

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 mới nhất năm 2019 bao gồm tổng hợp các danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1. Mời các thầy cô cùng tham khảo bài viết để nắm rõ được các thiết bị dạy học cần thiết cho học sinh lớp 1.

Danh mục đồ dùng dạy học tối thiểu lớp 1

Học sinh lớp 1 sẽ được học về cách phòng tránh bị xâm hại

Đó là một trong những nội dung nổi bật trong Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/04/2019 về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Theo đó, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật (cho 1 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức và thiết bị dùng chung.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Cụ thể, danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán gồm: bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số, bộ thiết bị dạy phép tính, mô hình đồng hồ...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn tiếng Việt: Tranh - bộ mẫu chữ viết,, tranh - bộ chữ dạy tập viết, bộ chữ học vần biểu diễn...

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và xã hội: Bộ sa bàn giáo dục giao thông, bộ tranh – cơ thể người và các giác quan...Đặc biệt, đối với thiết bị dạy học môn này yêu cầu phải có Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại, giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát, vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu lớp 1 tại Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT.

Đánh giá bài viết
1 103
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm