Danh sách dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 25.03.2020 10:50:18 +07:00

65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Cụ thể, Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bao gồm:

Thứ nhất, 08 dịch vụ công thuộc nhóm Dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh gồm: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Khai lệ phí môn bài; Kê khai thuế doanh nghiệp; Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội;…

Thứ hai, 57 dịch vụ công thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao gồm: Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Quý I/2020 thí điểm tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, tỉnh Bình Thuận; đến tháng 6/2020, triển khai trên toàn quốc); Kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy;…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 41
Hành chính Xem thêm