Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của doanh nghiệp

Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền là mẫu hồ sơ thành lập công ty, bao gồm những nội dung: tên người đại diện theo ủy quyền, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, giới tính, chỗ ở hiện tại, hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, số vốn được ủy quyền quản lý, chữ ký của người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀNSTT


Tên người đại diện theo ủy quyền


Ngày, tháng, năm sinh


Giới tính


Quốc tịch


Dân tộc


Chỗ ở hiện tại


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú


Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác
Vốn được ủy quyền

Chữ ký


Ghi chú1
Tổng giá trị vốn được đại diện
Tỷ lệ (%)
Thời điểm đại diện phần vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
  ........, ngày...tháng...năm...
                           ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

1 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Đánh giá bài viết
1 461
Thủ tục hành chính Xem thêm