Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2018

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg

Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III: Cả nước có 5.266 xã khu vực; trong đó 1.313 xã khu vực I, 2.018 xã khu vực II và 1.935 xã khu vực III; có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mời các bạn tham khảo danh sách thôn đặc biệt khó khăn 2016 - 2020 qua tổng hợp dưới đây.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Nghị định 116/2016/NĐ-CP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg Tiếp tục xác định tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn

Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó:

- Cả nước có 5.266 xã khu vực; trong đó 1.313 xã khu vực I, 2.018 xã khu vực II và 1.935 xã khu vực III.

- Có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Số lượng thôn đặc biệt khó khăn tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu (trên 1000 thôn).

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có thể xem xét, điều chỉnh tên thôn, xã, huyện thuộc danh sách kèm theo Quyết định này dựa vào đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 và bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016.

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn -1

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn -2

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn -3

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn -4

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn -5

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn - 6

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn - 7

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn - 8

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn - 9

Chi tiết danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn:

Mời các bạn tải toàn bộ cụ thể danh sách thôn đặc biệt khó khăn tại đây.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo tỉnh Hòa Bình [Tải danh sách tại đây].

Đánh giá bài viết
10 46.399
Văn hóa Xã hội Xem thêm