Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

2 625

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019 được VnDoc.com sưu tập dưới đây là danh sách kết quả trúng tuyển thi vào lớp 10 kèm chi tiết điểm thi các môn năm 2018 của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cần Thơ. Mời các bạn tham khảo

Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm điểm thi chính thức các môn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ:

Môn Toán

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Vật Lý

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Hóa

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Sinh học

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Tin học

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Ngữ văn

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Lịch sử

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Địa lý

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Tiếng Anh

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Môn Tiếng Pháp

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Cần Thơ năm 2018 - 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
2 625
Tra cứu Điểm thi vào lớp 10 Xem thêm