Danh từ số nhiều

Danh từ số nhiều là một dạng từ loại trong tiếng Anh. Hình thức số nhiều của danh từ được hình thành bằng cách thêm "s" và 'es". Với người bắt đầu học tiếng Anh khó tránh khỏi bối rối không biết cách đọc chúng như thế nào cho đúng. VnDoc giới thiệu với các bạn tài liệu về danh từ số nhiều để các bạn tham khảo về cách chuyển đổi từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều và cách đọc chúng.

Danh từ số nhiều

1. Về thể loại, danh từ được chia thành nhiều loại. Ta có:

  • Danh từ cụ thể: là danh từ chỉ những gì có thể nhìn thấy được, sờ mó được.

Ví dụ: Cái bàn = TABLE, cái ghế = CHAIR, con mèo = CAT, con sông = RIVER,…

  • Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ những khái niệm, tình trạng mà ta chỉ có thể hình dung, cảm nhận.

Ví dụ: tình yêu = LOVE, vẻ đẹp = BEAUTY,...

  • Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng của một người, sự vật, con vật, địa danh hoặc sự kiện. Chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ riêng.

Ví dụ: England = nước Anh, The Great Walls = Vạn Lý Trường Thành, Ha Long Bay = Vịnh Hạ Long, President Bill Clinton = Tổng thống Bill Clinton...

  • Danh từ tập hợp: là danh từ chỉ một nhóm, một đoàn thể, một tập hợp của người, vật, con vật, sự vật...

Ví dụ: một bầy cá = A SCHOOL OF FISH, một đàn chim = A FLOCK OF BIRDS, một nhóm người = A GROUP OF PEOPLE...

  • Danh từ đếm được: là danh từ có thể thêm con số vào ngay trước nó.

Ví dụ: ONE PIG = một con heo, ONE TABLE = một cái bàn...

  • Danh từ không đếm được: là danh từ mà ta không thể thêm con số vào ngay trước nó. ONE MONEY = một tiền? Không ổn. Do đó, MONEY là danh từ không đếm được.
  • Danh từ chung: có thể là danh từ cụ thể, trừu tượng, tập hợp nhưng không bao giờ là danh từ riêng.
Đánh giá bài viết
1 1.840
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm