Đáp án bộ đề phỏng vấn viên chức mầm non phần 2

1 2.182

Đề thi phỏng vấn viên chức mầm non có đáp án

Ở bài viết trước VnDoc đã chia sẻ cho các bạn bộ đề phỏng vấn viên chức mầm non có đáp án, trong bài viết này VnDoc sẽ chia sẻ tiếp phần 2 bộ đề phỏng vấn viên chức mầm non để các bạn tham khảo và sử dụng làm tư liệu ôn thi trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức sắp tới.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau:

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm)

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 diểm)

3. Tuân thủ qui trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. (10 điểm)

4. Chịu sự thanh tra. Kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. (10 điểm)

Câu hỏi 2: Theo quy định quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định như sau:

1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định và được lập kế hoạch giáo dục cá nhân. (06 điểm)

2. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. (06 điểm)

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu. (06 điểm)

4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. (06 điểm)

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ được quy định các tiêu chí như sau:

1. Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. (7,5 điểm)

2. Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ. (7,5 điểm)

3. Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ; (7,5 điểm)

4. Biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm)

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm)

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm)

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao. (08 điểm)

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm)

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em được quy định như sau:

1. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non. (06 điểm)

2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngũ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. (06 điểm)

3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ. (06 điểm)

4. Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (06 điểm)

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. (06 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu chí sau:

1. Đảm bảo an toàn cho trẻ. (7,5 điểm)

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. (7,5 điểm)

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm lớp. (7,5 điểm)

4. Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm)

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và nhiệm vụ. (05 điểm)

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm)

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm)

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: (10 điểm)

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân. (2,5 điểm)

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn. (2,5 điểm)

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân. (2,5 điểm)

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (2,5 điểm)

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm)

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm)

Câu 2: Theo quy đinh tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non các trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập được quy định như sau:

1. Có chiếu hoặc thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca cốc cho trẻ, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ dùng; Một ghế cho giáo viên. (7,5 điểm)

2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích. (7,5 điểm)

3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ. (7,5 điểm)

4. Có đủ đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ, gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. (7,5 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn giáo viên Mầm non được quy định như sau:

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn) gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu. (10 điểm)

2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non ở từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này. (10 điểm)

3. Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện một khía cạnh về năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. (10 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm)

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm)

3. Được đảm bảo trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. (06 điểm)

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (06 điểm)

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (06 điểm)

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. (06 điểm)

7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu 2: Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập như sau:

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (3 điểm)

2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; Thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản. (6 điểm)

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (3 điểm)

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. (3 điểm)

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn. (3 điểm)

6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (3 điểm)

7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. (3 điểm)

8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định. (3 điểm)

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. (3 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non các nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được quy định như sau:

a. Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước. (7,5 điểm)

b. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. (7,5 điểm)

c. Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương (7,5 điểm)

d. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo và bồi dưỡng được quy định như sau:

1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. (13 điểm)

2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương. (14 điểm) 3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. (13 điểm).

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non các Yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau:

1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng. Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc bằng gỗ. (7,5 điểm)

2. Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ. (7,5 điểm)

3. Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2 cho một trẻ và phương tiện phù hợp với lứa tuổi và đủ phục vụ. (7,5 điểm)

4. Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ đăng kiểm thực phẩm. (7,5 điểm).

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động gồm các tiêu chí được quy định như sau:

a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường. (7,5 điểm)

b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường. (7,5 điểm)

c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công. (7,5 điểm)

d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. (7,5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 2.182
Thi công chức - viên chức Xem thêm