Đáp án câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

1 86

Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia. Dưới đây là đề cương gợi ý trả lời cuộc thi “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” dành cho quý vị bạn đọc tham khảo.

Luật tiếp cận thông tin quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về bộ luật này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài thu hoạch và bài dự thi khác trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 86
Bài thu hoạch Xem thêm