Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT

4 12.883
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
81
D D A A B C D A B A C A C C A D C A B A B C C D
82
D A D B A C A C D A C B A D D A B C D A A D A A
83
A A D B D D A C B B D C D A B A A D C D B C D B
84
C D B B A D B D A C D C D C B B C D D C D A D D
85
B A C A C B A C D B A B A B C A C B A A D C B A
86
D B D C B C B D D C A D C A B B B C B A B B D B
87
A D C A A D C C A C C B B C D A A D B C A C B A
88
A B C D D A B B D D A D B B D D A C D A A C C B
89
C A B D C D C D B D B D A B D C D A C B A D D B
90
D A C B B C A A C A B B D D B A D D D C B A C A
91
B B A D D D C A B D C D A C B B A D C C A B C A
92
C C A A B B C D C D C C D D B A D A D B B A B C
93
D D D A D C C C A A B B B B D A A C B A C C A B
94
C D C C D D D A C C C C D B C C B B A B C B D C
95
B B A D C B C B C B D D B C A B A A C B B C B B
96
D A D A D D B B A B A B C D B C C D A D B C A A
97
A B A B D A B C B D D A A B A B C D D C A A A A
98
D C D C A C A D D B D A C A C D B A C B C D A D
99
C B C D D C A A C B D C A D B D B A B B A D B B
100
B A C C C B C C D D C B A C D B A A B B A B B D
101
B B B C B A C A C A A C C A D A D C D C C B C D
102
D C B B C A A A D D C D A A A B D C A C D D D C
103
B C B C C C A D A C B D C C C D C C C D C D B D
104
B D C A D B D D B B A B A D A D B B B A A A C D
105
B B C C A B D B B C A A C A D A C C C D C B D B
106
D C D A B B D A A A A D B B A B C A C C A C A A
107
C D C B B D A C D B D A A D D C C A A B C A A C
108
B A B B C C D A C A C A B B D C A C A B C C D B
109
C D D D C D C D C D D B C D B A D C D A B B D D
110
C A C C B B A C B C A A D B A D A D B C C B B A
111
D B A B A D D C D A C D A C D C D B B C B D D B
112
C D D A A D B D B A D C C A B B C C D A A A A A
113
C B A D B B B A C C C A D A A D A A D C D A B D
114
D A D A B C D D A D A A B A B C B D A A C B D A
115
C D A C D D B D B B C A D B A C D B B B A D C B
116
C C A B A B B A D B D D D C B D A D C B B C B D
117
B C B D D D D C A B D C B B B D B B A B C C B B
118
D C B A D C D A C C C D A D A C B B C A A A C D
119
B D A C A D B A B C C C B C A C D C D B B B C D
120
C C B D A B A A A D A C B C B C D B A A B A C D
Mã đề thi
Câu hỏi
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân bắt đầu thi 09 giờ 30 phút sáng ngày 27/6 với hình thức trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 50 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã kịp thời sưu tầm được Đề và Đáp án môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn GDCD năm 2018. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học VnDoc tổng hợp và đăng tải. 

Đánh giá bài viết
4 12.883
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm