Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT

3 9.671
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
81
D D B C A C A B B D A B B D A B D D C B A D A D
82
A C B C D B C C D A C D D B B B B D B D C A B C
83
C B D C C C C A A B C D B B C C D A C A D D C A
84
B A C B D C C D B A A B C C A C D C D C C B D D
85
A A D B C D A D D B B A A A D C D D A C A D C C
86
B D A D C D B A C C D A B C C B C D A C A C D B
87
A D A A C B C A B D B C A C C D B D C D A B B B
88
B A D A B B D C B C A A A A D B B B B B B B A C
89
C D D C C B B C C A D B D B C D A D C C D A B A
90
C A B D B A D B C A D C D A D D C B A B B A D B
91
C A D A B B D A B C C A D C B C B D B A B D A C
92
D D C C B A C C D D D D C A B D C B A C B C D A
93
B A D A A D A B D D D C C A D A A B C D C D C D
94
A C A B D C C A A C A A B A A D C C A C A D A D
95
D C C C A B D D C B C A B C A D A B D A D A D C
96
B B B B D C B C C B D C A D B A B D B B C C C D
97
D C B B B C B D D B B B D C B B C A B B C C B C
98
B A D B A A B B A A B A B B A A A B B B A A D B
99
C C C D A A D A A D A C B C B A B C B C C D C B
100
B D A D A C C B A A D B B A B B C C C D D C D D
101
D B C D C C D C D C D D C C D A C D B D C D B B
102
A B D B B B D D C A A C A B D C B D A A A A C B
103
A C A B B B B A B C A D B C D C A B D B D C A A
104
D D A D C D A A D B D A C D A A A D D D A B A B
105
B C B D B D A A D A A C C C A B B A C C D B C D
106
D C A C A D D D A D A D A D B C B B D A A B D A
107
A C B D C C A C B B A B D B B C B C A B C C B A
108
C A B D D A A C D D B A C B D B C C B D D B A C
109
A A A B A B B D A B D C A C A C A C D A D B B D
110
C D B D A B B A C C B D C A A A C B C B A B B D
111
B A C C B A A C B B A B D C A D B A C A A A A A
112
C C B D D D C D B A B B D B D B A C C A A D C D
113
D A A B A A D B C B B B A C A D A B A C C B D C
114
C C C B B D B D D D D C A A A C C B B A A B B A
115
A C A C C C B B A D D D C A A D A B B D C C A C
116
D D C B C A C B C B B D C B B A B C D A C D D D
117
B A D D B A C D A D D C A B A C C C A A D C A D
118
A D C C B D A C B C D B A C D D B B D B C C B A
119
D C D D D A B B C A B C A A D A C C D D D C D A
120
D D D C D A A A C C B D D B B D A B D D D A D C
Mã đề thi
Câu hỏi
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học bắt đầu thi 09 giờ 30 phút sáng ngày 26/6 với hình thức trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 50 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã kịp thời sưu tầm được Đề và Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 9.671
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm