Đáp án Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2018

21 42.355
401 402
403
404
405
406 407 408 409 410
411
412
413
414 415 416 417 418
419
420
421
422 423 424
1
D B B B B B C A B D A A B C D A D D B C A D C A
2
B B A C C D D B A A C A C B A D B A A D A C A A
3
D A C D D D C A A C A C C B C B D B A A A B B C
4
B C A C C B A C A A B B C B C B D C A A C D A A
5
B A D A B C A C C B A C A C C A B D D B C B B D
6
C C B D C D C D C B D B D A B C B D A B C D A A
7
C B D C C A B D D B B B A A C C B B D C D C D C
8
A D A D D C B D B A B C D B A A D D B C A B B B
9
C C B A A D D C C C D C C C B D B C C A A B D B
10
C A C B A B A A B D C C C C A C C A C A B D D C
11
C C B B B C B D B C A A C C C C C B A B C B B B
12
B B B D C D C D C A C B D A B A A B B B A C A B
13
A D D D D D D D D B B D D A D D A A A A A C B D
14
C C C C D C B A A B D A B D C C A C C A A C C C
15
C A A B A C D B D A D D B A C D B C C C C A A D
16
B B B A B D A B D C C D C A D B A A A D A D C C
17
B D B D D C B A B D A A C D B A D D B D B B B D
18
D C C D A A A D B A D B D A C D B A B D C D B A
19
B D B B B A C C A C B A D C D C C B A C B B B D
20
C D A D C A B A A D C A D A B C A C A C C B A B
21
A D A A D B A C C A B A C D B D B B D C D C A C
22
B B C D A B A C A A C B C A D C D C B D A A A C
23
B B B B B B C C D D C D D B D A B D C A D A B A
24
A A D D C B C B D C C B B C C C D A B C D C B C
25
A B B B C B A A B C B B B D B A B B D C C C D B
26
B D A A D A B C A B D A D C C A C B A D D A B A
27
A D A D B B A D C B B B B D C C A D B A B A D B
28
D A D D B B C A B A C D D C D A A B B A D C C A
29
C B B B B B B B C B D A D A C A C C A A B C C A
30
C D B A D D D B B B B B B D D C B C C C D A C A
31
C C B B A C B D A C A A D A D C C D D D B B A B
32
B B D A D A A D A A D D C C B D C D B C C C C B
33
C A D D A B B C B C A D B A D A D A D C D B C C
34
A B A A C A B B D C C A B D B A C B B A D B A B
35
A B D B A B D B B A A B C D D A C C D D C C A C
36
C D B A B D C A C B C D D D D D C A C A D D D A
37
A A D A B C C A A D B B D C D A A A C D C A A A
38
A C D C A A C C D D C B B D B D D D C D B D D A
39
A C A C D A D D C D B D D D B C D C D A B A D B
40
D A D B C D C A B B C B B C C D C A D A D D D B
41
C D D A C D C A D C B D D D D D C C C C B D C C
42
C D A A D A D B C D D A B C B C C A C D B A C B
43
C C A B A A D C C C A B B D A D B B C C D A C C
44
A D A B A A D D C C D D B D B C A A D C B A D B
45
A C D B A D B C B B A D C D A A A B A D B D D A
46
B D A C D A A B A B A B C A D A D C A D D D A C
47
A C A C C B A B A A A D C B B B C A A D B A B C
48
B B A C D A D D D D B A A C C B D D C B A B A A
49
B A D B C C D B D D D D A C B D D A C A A A C B
50
B B D B C C C B D C D D A C B D D C D D A D C A
Mã đề thi
Câu hỏi
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018

Chiều ngày 26/6/2018, các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2018 sẽ giúp các bạn tự so sánh, đánh giá kết quả bài thi của mình. Mời các bạn vào tham khảo.

Mã đề 410

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc gia

Đáp án Đề thi tiếng Anh THPT 2018

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2018

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
21 42.355
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm