Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

5 27.874
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
1
C A B C B C C B C C B D A D C C D C D B C B D B
2
D B A B C C B A B D A A B C A D C D B A D D B B
3
C D D D B B D D A A D B D B C D C C B A B D C D
4
B A C C A D C C B D C C B D A A A B A C C C D C
5
D B A A A A A D C C A C D C B A D C B D A D A B
6
B D A D B D B C A D D D D C C B A C C D C A C D
7
A B D A D C C D B B B D B D C A A A D B B B A D
8
B D B B A D B C B C B B B A A D D A B D A D B A
9
B B D A D B D A A A A D A A D C C C D D D C A D
10
C D C A A C C B D D D C A B C D D D A B C B C A
11
C B A B A B D C C D B B C B A D B B D A B D A B
12
C B C A D C C C A D C A B B C A C A B C C C C B
13
A C B D D A B A D A B A C A A A D A B D C B B D
14
B B A A C C C A B B D B B D A A A C C A A D D B
15
C A D B C A A C B C C D D B C C B C C C A C C C
16
A D D B B B B D D B C C A C C A A D A B C D A C
17
D C C C C B A C C D D D D B C C C C D A D C C A
18
D C D C B D D B B D A B A D B B A A D C A B B C
19
C C A A D B A C B B C B D B A C D C C D C B C B
20
C A B B A B B D D C C B C A A C B B C A D C D C
21
D D D A A A C A C B B A C D B C D B B C A B D B
22
B D B D B A A C A B A A B B D B D D C B C C A C
23
A D C C C A B D D B B A B C B D A A A C B B B D
24
C C D C A C C C A D A B D A A B B D C B A D A B
25
C D C D C B B B C C A D B C C B C A B A B D A D
26
A C B A D D D D D A C D B A A C C A D B B C D D
27
D A B A B A C C C A C B A A D A A D D D B B B C
28
A D D D D C D D A C D A D A C A C A A B A B B C
29
B C D C D A A D D C C B D D B D A D C A C C A B
30
B B A B D C A B D B C A B C C B C D B A A C B D
31
D A A B B A B A B A A D B A A B A A C C C A C D
32
D A C C A A B B B D A D A D B C A A A B C D D C
33
B B D D C D C B A A C B D C D B D D A A A A C C
34
C A C C A A D A A D A D A B B A A C C D A B A A
35
D C A C D C B D B D D A B B C A D A A C B C A D
36
A C A A D A A B C A D A A C B D D C A C A D C B
37
D B C D B D A A A B B D B C B B C A B B B C D C
38
A A B B C D D D D C B D D B C B C D A D A A D B
39
A B B D D B D B D B D D A B B D D A A D B B D C
40
A C B D B B A A C C D A A D B D D D D D B B C C
Mã đề thi
Câu hỏi
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý

Từ 7 giờ 35 phút sáng ngày 26/6 các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Vật lý, hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 50 phút. Và để giúp các bạn thí sinh tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VnDoc đã sưu tầm được đề và đáp án tất cả các mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý

Đáp án Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

 Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Vật lý 

Mã đề 206

- Lưu ý: Phần đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2018Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2018Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2018Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2018

Lịch thi THPT quốc gia năm 2018 

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 27.874
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm