Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 126
SỞ GD &ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
ĐỀ THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA- LẦN 2
MÔN THI:ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi:26/ 04/2019
Mã đề thi 126
(Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam- NXB Giáo dục)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh : .............................
Câu 41: Điều nào sau đây chưa đúng khi nói về việc sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế
nước ta?
A. Nền kinh tế ngoài quốc doanh thu hút đa số lao động vào các ngành nông – lâm ngư nghiệp
B. Nền kinh tế ngoài quốc doanh cũng thu hút nhiều lao động vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng, kĩ
nghệ cao
C. Đang có sự chuyển dịch lao động từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài quốc doanh (trừ khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài)
D. Việc sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế thay đổi do quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế
theo cơ chế thị trường
Câu 42: Điểm khác biệt của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
là:
A. Có cơ sở hạ tầng tốt B. Có lực lượng lao động trình độ cao
C. Có các cảng biển lớn D. Có nhiều ngành công nghiệp truyền thống
Câu 43: Phát biểu nào không đúng về đặc điểm dân cư nước ta
A. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.
B. Dân số có sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu nhóm tuổi.
C. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số đang có sự biến đổi.
D. Dân cư phân bố đồng đều giữa thành thị và nông thôn.
Câu 44: Nguồn lợi thủy sản của nước ta đang giảm sút chủ yếu là do
A. diện tích rừng ngập mặn thu hẹp và ô nhiễm môi trường biển.
B. khai thác tài nguyên quá mức và ô nhiễm môi trường nước.
C. dùng chất nổ đánh bắt trái phép và ô nhiễm của sông.
D. sự dụng các dụng cụ đánh bắt cá con và đánh bắt gần bờ.
Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 26, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với kinh tế của
Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. công nghiệp cơ khí, điện tử phát triển mạnh.
B. ít nhà máy thủy điện nhưng nhiều nhiệt điện.
C. nhiều điểm công nghiệp nhưng ít trung tâm.
D. các trung tâm công nghiệp tập trung ở Tây Bắc.
Câu 46: Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan
trọng hàng đầu cần quan tâm ở Đông Nam Bộ là
A. cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng. B. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn.
C. áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi. D. phát triển thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 47: Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, cơ sở đầu tiên cần chú ý là:
A. phát triển thêm và cải tạo các đồng cỏ
B. nắm bắt được nhu cầu thị trường
C. sử dụng nhiều thức ăn tổng hợp
D. tận dụng các phế phẩm của ngành chế biến lúa gạo
Trang 2/6 - Mã đề thi 126
Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh/thành phố nào của Đồng bằng sông Cửu
Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Long An, Tiền Giang B. Tây Ninh, Bình Phước
C. An Giang, Đồng Tháp D. Cần Thơ, Vĩnh Long
Câu 49: Nguồn nào sau đây được xem chủ yếu nhất gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng
nước ta?
A. chất thải của hoạt động du lịch. B. chất thải sinh hoạt của các khu dân cư
C. nước thải công nghiệp và đô thị. D. hóa chất dư thừa trong nông nghiệp.
Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 14, cho biết trong đỉnh núi sau đây, đỉnh núi nào độ
cao lớn nhất?
A. Vọng Phú. B. Chư Yang Sin. C. Ngọc Kring. D. Kon Ka Kinh.
Câu 51: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt Đồng
bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn?
A. Bão hoạt động mạnh. B. Lượng mưa ngày càng ít.
C. Diện tích mặt nước giảm. D. Xâm nhập mặn sâu.
Câu 52: Mùa mưa ở miền Trung đến muộn hơn so với cả nước do tác động của:
A. các dãy núi đâm ngang ra biển B. trong lạnh vào mùa thu đông
C. gió phơn Tây Nam khô nóng vào đầu mùa hạ D. bão đến tương đối muộn so với miền Bắc
Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ các khu kinh
tế ven biển nào sau đây?
A. Chu Lai, Nhơn Hội. B. Dung Quất, Hòn La.
C. Vân Phong, Vũng Áng. D. Chu Lai, Nghi Sơn.
Câu 54: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi đặc điểm nào sau đây của vị trí địa lí?
A. thuộc bán đảo Đông Dương. B. nằm trong khu vực gió mùa.
C. nằm trong vùng nội chí tuyến. D. tiếp giáp Biển Đông rộng lớn.
Câu 55: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
(Đơn vị: USD)
Năm
2012
2012
2013
2014
Xin-ga-po
471,1
566,7
579,0
577,7
Thái Lan
225,5
275,5
284,5
280,1
Việt Nam
79,7
124,1
142,7
161,3
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng vgiá trị xuất khẩu hàng hóa
dịch vụ của một số quốc gia giai đoạn 2010 – 2014?
A. Thái Lan tăng ít hơn so với Việt Nam. B. các quốc gia đều có xu hướng tăng.
C. Việt Nam tăng nhanh hơn xin-ga-po. D. Việt Nam tăng nhiều hơn Xin-ga-po.
Câu 56: Ý nào không phải nguyên nhân làm cho Đồng bằng sông Hồng mật độ dân số cao nhất
nước ta?
A. Mức độ tập trung công nghiệp cao.
B. Khí hậu nóng ấm
C. Đất đai màu mỡ, nguồn nước phong phú.
D. Có lịch sử hình thành từ lâu đời, với truyền thống trồng lúa nước.
Câu 57: Nghề làm muối ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ phát triển mạnh là do ở đây
A. nền nhiệt thấp, nhiều cửa sông đổ ra biển. B. nền nhiệt cao, nhiều cửa sông đổ ra biển.
C. nền nhiệt thấp, ít cửa sông lớn đổ ra biển. D. nền nhiệt cao, ít cửa sông lớn đổ ra biển.
Trang 3/6 - Mã đề thi 126
Câu 58: Cho bảng số liệu:
Lượng mưa, lượng bốc hơi của một số địa điểm nước ta
Địa điểm
Lượng mưa (mm)
Bốc hơi (mm)
Hà Nội
1676
989
Huế
2868
1000
TP. Hồ Chí Minh
1931
1686
Cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh lần lượt là:
A. (-)678mm; (-)1868mm; (-)245mm. B. (+)687mm; (+)1868mm; (+)245mm.
C. (+)2665mm; (+)3868mm; (+)3671mm. D. (-)2665mm; (-)3868mm; (-)3671mm.
Câu 59: Biện pháp quan trọng nhất để giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn nước ta hiện nay là
A. phân bố lại dân cư và nguồn lao động trên cả nước.
B. thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.
C. đa dạng các loại hình đào tạo và các ngành nghề.
D. đa dạng hóa các hoạt động sản xuất và dịch vụ.
Câu 60: Phát biểu nào sau đây không đúng về Đông Nam Á?
A. Vị trí cầu nối giữa lục địa Á-Âu và lục địa Ô-xtray-li-a
B. Là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn
C. Là nơi các cường quốc muốn cạnh tranh ảnh hưởng
D. Nằm ở vành đai lửa Đại Tây Dương
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng về thành tựu của ASEAN hiện nay?
A. Các quốc gia đều có trình độ phát triển giống nhau.
B. Tốc độ GDP của một số quốc gia khá cao.
C. Nhiều quốc gia thuộc vào nhóm phát triển.
D. Tình trạng đói nghèo của người dân được xóa bỏ.
Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch
Mã trở vào)
A. Kiểu khí hậu cận xích đạo. B. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
C. Nhiệt độ năm trung bình trên 25
0
C. D. Phân hóa hai mùa khô và mưa rõ rệt.
Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có nhiện độ trung
bình năm cao nhất?
A. Lạng Sơn. B. Hà Nội. C. Sa Pa. D. Cần Thơ.
Câu 64: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về doanh thu
từ du lịch từ năm 1995 đến 2007?
A. Doanh thu khách du lịch tăng mạnh qua các năm.
B. Doanh thu khách du lịch giảm mạnh qua cácm.
C. Doanh thu khách du lịch giảm nhẹ qua các năm.
D. Doanh thu khách du lịch tăng nhẹ qua các năm.
Câu 65: Dựa vào trang 13 Atlat Địa Việt Nam em hãy cho biết đi theo tuyến 20
0
B từ biên giới Việt
Lào ra vịnh Bắc Bộ ta sẽ đi qua con sông nào sau đây?
A. Sông Đà. B. Sông Mã. C. Sông Hồng. D. Sông Chu.
Câu 66: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây sản
lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta:
A. Đồng Tháp B. Kiên Giang C. An Giang D. Bà Rịa- Vũng Tàu
Câu 67: Hoạt động kinh tế nào dưới đây không phải thế mạnh của Tây Nguyên?
A. Khai thác và chế biến lâm sản. B. Khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi.
C. Phát triển dịch vụ hàng hải. D. Phát triển cây công nghiệp lâu năm.

Đề thi thử môn Địa lý 2019

Đánh giá bài viết
1 112
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm