Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Câu

101

105

109

113

117

121

1

C

A

B

B

A

A

2

B

B

C

C

A

B

3

B

C

D

C

B

C

4

A

C

A

C

B

D

5

B

A

D

D

D

C

6

A

D

A

A

D

A

7

C

C

C

B

A

B

8

D

C

C

B

C

B

9

B

A

B

A

D

D

10

B

A

A

A

B

C

11

A

B

A

A

D

C

12

D

A

C

C

B

C

13

A

A

C

C

C

D

14

D

D

D

A

C

D

15

D

B

B

A

B

B

16

A

D

A

D

C

B

17

D

B

D

D

D

C

18

C

B

A

A

C

A

19

A

A

C

D

A

C

20

B

B

C

A

A

C

21

C

D

B

B

D

D

22

B

A

C

A

B

D

23

C

B

D

B

C

C

24

A

B

B

C

B

B

25

A

D

B

A

D

C

26

C

B

C

A

B

D

27

C

B

D

C

B

A

28

C

A

A

C

D

D

29

A

D

A

A

A

A

30

A

A

D

B

C

D

31

D

D

C

B

D

C

32

B

B

D

C

B

B

33

D

C

A

A

D

D

34

D

C

C

C

D

C

35

B

B

C

C

B

D

36

D

D

D

C

C

C

37

D

D

C

D

A

A

38

D

C

C

D

B

C

39

D

C

B

D

A

A

40

B

B

A

B

A

D

41

B

A

C

B

A

D

42

B

D

A

C

A

C

43

B

A

B

A

A

D

44

D

C

B

B

C

C

45

C

D

B

A

D

C

46

A

C

D

D

D

C

47

B

B

C

B

B

A

48

B

A

D

A

C

D

49

A

B

C

B

B

A

50

C

A

A

D

D

B

Câu

102

106

110

114

118

122

1

D

C

B

A

D

D

2

A

B

C

D

B

A

3

B

B

A

C

B

B

4

B

B

A

A

D

C

5

D

C

C

A

D

A

6

A

C

A

A

B

B

7

D

A

C

B

D

A

8

A

C

B

C

B

D

9

D

B

D

A

A

B

10

B

A

C

D

C

C

11

D

C

A

C

D

D

12

D

D

D

D

B

B

13

A

A

A

D

A

C

14

C

A

C

D

D

B

15

B

A

B

A

D

B

16

D

B

D

B

A

C

17

B

B

C

B

B

D

18

D

D

C

C

C

A

19

A

D

C

A

A

B

20

A

A

C

A

D

C

21

D

B

A

A

C

A

22

A

B

B

B

B

D

23

A

A

C

B

D

A

24

D

A

D

B

B

C

25

C

D

A

B

B

D

26

A

C

B

C

B

B

27

C

C

D

D

A

D

28

D

D

C

D

D

B

29

B

B

C

A

B

A

30

A

C

D

A

A

D

31

A

B

A

D

D

A

32

D

D

C

D

D

B

33

A

D

B

A

A

A

34

B

B

D

B

C

A

35

B

A

D

C

C

D

36

C

B

A

D

C

D

37

B

B

D

A

D

D

38

B

D

C

C

C

A

39

B

D

D

C

C

B

40

A

C

A

C

D

A

41

C

D

D

C

B

A

42

A

D

D

D

D

C

43

B

D

C

A

B

A

44

A

B

C

B

C

D

45

D

C

A

C

A

A

46

D

A

D

A

A

D

47

C

B

B

B

B

B

48

B

A

D

C

A

D

49

C

C

A

A

C

B

50

D

B

B

A

B

A

Câu

103

107

111

115

119

123

1

D

A

B

D

C

A

2

C

A

B

A

B

D

3

B

A

B

C

B

C

4

C

B

A

C

C

B

5

C

B

B

D

A

C

6

D

D

D

D

B

C

7

C

A

B

D

D

B

8

A

A

B

C

C

A

9

B

C

C

B

D

D

10

A

B

A

D

B

B

11

A

D

D

B

B

A

12

C

A

D

C

B

D

13

A

D

B

D

B

A

14

A

A

A

B

A

D

15

C

B

A

A

B

B

16

D

D

A

A

C

D

17

B

C

A

C

A

A

18

A

D

A

D

A

B

19

A

B

B

B

C

B

20

A

B

A

C

A

C

21

B

D

B

D

A

A

22

C

D

C

B

D

B

23

A

B

A

C

B

A

24

D

B

B

A

C

D

25

B

D

A

D

B

C

26

B

A

C

A

D

A

27

A

A

B

C

D

D

28

C

C

D

C

B

D

29

C

C

A

C

C

D

30

B

D

B

B

C

C

31

C

C

B

A

B

B

32

A

C

A

D

C

A

33

C

A

D

C

C

D

34

B

A

C

D

A

B

35

B

B

B

A

C

A

36

B

B

A

B

C

C

37

D

C

A

C

C

B

38

D

A

D

B

B

C

39

B

C

D

A

A

B

40

C

C

D

D

B

C

41

B

D

D

D

D

B

42

B

A

B

C

B

B

43

C

D

B

A

A

C

44

B

B

B

A

B

B

45

C

C

C

D

D

C

46

A

C

C

B

A

B

47

C

C

C

A

B

C

48

C

A

B

D

B

C

49

A

C

B

A

A

C

50

A

C

A

C

C

B

Câu

104

108

112

116

120

124

1

B

D

D

C

A

A

2

D

A

C

A

D

A

3

D

C

A

A

C

A

4

A

B

C

D

C

C

5

C

C

A

D

D

B

6

C

D

B

D

D

A

7

C

B

D

D

B

D

8

B

D

C

A

B

C

9

A

B

D

A

B

D

10

B

B

D

C

C

D

11

D

A

C

D

C

B

12

A

B

D

D

B

C

13

C

C

B

C

B

A

14

D

B

D

C

B

B

15

D

C

B

D

A

C

16

B

A

B

B

B

A

17

B

C

C

C

C

C

18

C

A

A

D

B

D

19

A

D

B

A

C

B

20

D

D

C

D

C

C

21

A

B

C

C

B

D

22

C

C

D

B

C

A

23

D

A

D

D

B

A

24

C

D

D

B

B

C

25

C

B

A

A

C

C

26

D

B

C

B

B

A

27

B

C

B

A

C

C

28

C

A

D

C

C

B

29

D

B

D

C

C

C

30

C

A

B

A

A

A

31

B

D

A

C

A

A

32

B

C

B

A

C

B

33

A

C

D

B

D

B

34

B

A

A

D

C

C

35

A

D

D

B

D

C

36

B

C

A

D

A

C

37

B

B

C

C

C

A

38

A

D

C

A

A

B

39

B

C

C

D

A

C

40

D

A

D

A

D

D

41

D

B

A

C

A

D

42

C

B

B

C

A

A

43

A

D

B

A

D

D

44

D

C

A

C

B

B

45

A

C

B

A

B

A

46

B

C

D

D

A

C

47

D

B

C

A

A

B

48

D

D

D

B

B

D

49

D

B

C

C

B

D

50

A

B

D

D

A

D

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 453
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm