Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Đồng Tháp

1 176
Trang 1/15 - Mã đề 172
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
________________
ĐỀ GỐC
(Đề gm có trang)
THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: TOÁN
Ngày kiểm tra: 16/5/2019
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề thi
172
Họ và tên: ……………………………………………..……….. Lớp: ……………
Câu 1. Hàm số
()yfx
với đồ thị như hình vẽ có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Hướng dẫn giải
3
Câu 2. Cho hàm số
()yfx
có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng?
A. Hàm số
()yfx
đồng biến trên khoảng
(1;1)
.
B. Hàm số
()yfx
nghịch biến trên khoảng
(;1)
.
C. Hàm số
()yfx
đồng biến trên khoảng
(2;2)
.
D. Hàm số
()yfx
nghịch biến trên khoảng .
Hướng dẫn giải
Hàm số đồng biến trên
(1;1)
.
Câu 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
3yx x
. B.
3
3yx x
. C.
2
1yxx
.
D.
42
1yx x
.
Hướng dẫn giải
3
3yx x
Câu 4. Đồ thị hàm số
()yfx
với bảng biến thiên như hình vẽ có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm
cận đứng bằng bao nhiêu?
1;
Trang 2/15 - Mã đề 172
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Hướng dẫn giải
2
Câu 5. Biến đổi biểu thức
2
3
.Aaa
(vi
a
số thực dương khác 1) về dạng lũy thừa với số mũ hữu
tỷ ta được
A.
7
6
Aa
. B.
2
Aa
. C.
Aa
. D.
7
2
Aa
.
Hướng dẫn giải
7
6
Aa
Câu 6. Phương trình
6.4 13.6 6.9 0
xxx

có tập nghiệm
A.
{1,1}S 
. B.
23
{,}
32
S
. C.
{0, 1}S
. D.
{1}S
.
Hướng dẫn giải
{1,1}S 
Câu 7. Họ các nguyên hàm của hàm số
3
2
1
() 4fx x
x

A.
4
1
()Fx x C
x

. B.
2
1
() 12Fx x C
x

.
C.
4
1
()Fx x C
x

. D.
42
() lnFx x x C
.
Hướng dẫn giải
4
1
()Fx x C
x

Câu 8. Cho số phức
2
(1 ) (1 2 )zi i
. Số phức
z
có phần ảo là
A.
2
. B.
4
. C.
2
. D.
2i
.
Hướng dẫn giải
2z
Câu 9. Tổng
2
11 1
33 3
n
S  
có giá trị là
A.
1
2
. B.
1
3
. C.
1
4
. D.
1
9
.
Hướng dẫn giải
1
2
S
Câu 10. Cho hình chóp tứ giác
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình vuông cạnh bằng
a
,

SA ABCD
và
3.SA a
Thể tích của khối chóp
.S ABCD
A.
3
Va
. B.
3
6Va
. C.
3
3Va
. D.
3
2Va
.
Hướng dẫn giải
Trang 3/15 - Mã đề 172
3
Va
Câu 11. Một khối nón tròn xoay độ dài đường sinh
13 ( )lcm
bán kính đáy
5( ).rcm
Khi đó thể
tích khối nón bằng
A.
3
100 ( )Vcm
. B.
3
300 ( )Vcm
.
C.
3
325
()
3
Vcm
. D.
3
20 ( )Vcm
.
Hướng dẫn giải
3
100 ( )Vcm
Câu 12. Trong không gian với hệ toạ đ
,Oxyz
mặt phẳng ()P đi qua các điểm
( 1;0;0)A
,
(0 ; 2 ; 0)B
,
(0 ; 0 ; 2)C
có phương trình là
A.
220
x
yz
. B.
220
x
yz
.
C.
220
x
yz
. D.
220
x
yz
.
Hướng dẫn giải
1
12 2
xyz


220
x
yz
Câu 13. Trong không gian với hệ trục toạ độ
,Oxyz
mặt phẳng đi qua

1;4;3M vuông góc với trục
Oy
có phương trình là
A.
40y 
. B.
10
x

. C.
30z 
. D.
40y 
.
Hướng dẫn giải
Mặt phẳng cần tìm có VTPT là
(0 ;1; 0)j
nên phương trình mặt phẳng là:
0( 1) 1( 4) 0(z 3) 0 y 4 0xy
.
Câu 14. Tổ hợp chập
k của
n
phần tử được tính bởi công thức
A.
!
!( )!
n
kn k
. B.
!
()!
n
nk
. C.
!
!
n
k
. D.
!n
.
Hướng dẫn giải
Công thức:
!
!( )!
k
n
n
C
kn k
Câu 15. Cho hàm số
()yfx có đồ thị ()yfx
như hình vẽ. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Hướng dẫn giải
Đạo hàm
()
f
x
đổi dấu khi đi qua chỉ 1 điểm nên có 1 cực trị.
Câu 16. Gọi
,
m
ln lưt là giá tr ln nht và giá tr nh nht ca hàm s
1
()
1
x
fx
x
trên đoạn
3; 5
. Khi đó
M
m
bằng

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Đồng Tháp. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Đồng Tháp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 176
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm