Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nông Cống 2 - Thanh Hóa lần 4

2 684
Trang 1/7 Mã đ thi 61
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Nông Cống 2
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 4
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: Toán Học 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi có 06 gồm 50 câu trắc nghiệm
Mã đề thi: 61
Câu 1.
Hàm s
3
3 2018yx x=−+
đạt cực tiểu tại.
A.
1
x
=
.
B.
3x =
.
C.
1x =
.
D.
0
x =
.
Câu 2.
Đường cong trong hình bên là đồ th của hàm số nào dưới đây
A.
.
B.
4
23yx x
=
.
C.
1
x
y
x
=
.
D.
1x
y
x
=
.
Câu 3.
Gi sử
;xy
là các s thực dương. Mệnh đề nào sau đây là
sai
?
A.
2 22
log log logxy x y= +
.
B.
2 22
1
log (log log )
2
xy x y= +
.
C.
2 22
log log log
x
xy
y
=
.
D.
2 22
log ( ) log log .xy x y+= +
Câu 4.
Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1;1; 1A
( )
3; 3; 1B −−
. Trung điểm
M
của
AB
có tọa độ
A.
( )
2;1;2M −−
.
B.
(
)
2; 1; 0M
.
C.
( )
2;1;1M −−
.
D.
( )
2; 2; 1
M −−
.
Câu 5.
Cho
( )
1
0
2018f x dx =
(
)
1
0
2019g x dx =
, khi đó
( ) ( )
1
0
3f x g x dx


bằng
A.
4037
.
B.
4039
.
C.
2019
.
D.
1
.
Câu 6.
Cho hàm số
() 1fx x= +
, tính giá trị
'(3)f
A.
1
2
.
B.
1.
C.
2.
D.
1
4
.
Câu 7.
S các hoán vị của 4 phần t
A.
24
.
B.
12
.
C.
4
.
D.
48
.
Câu 8.
Trong không gian
,Oxyz
đường thng
123
:
23 4
xy z
d
−−+
= =
có véctơ chỉ phương là
A.
( )
2; 3; 4n =
.
B.
( )
1; 2; 3n =
.
C.
(
)
2; 3; 4n =
.
D.
( )
1;1; 1n =
.
Câu 9.
Khối cầu có thể tích
3
4
3
a
π
thì bán kính bằng
A.
a
.
B.
3
a
.
C.
2a
.
D.
3
a
.
Câu 10.
Nguyên hàm của hàm số
( )
2x
fx e=
Trang 2/7 Mã đ thi 61
A.
2
x
e
C+
.
B.
2x
eC+
.
C.
2
2
x
e
C
+
.
D.
x
eC+
.
Câu 11.
Cho dãy số
( )
n
u
là một cấp số cộng vi
12 1
n
un
=
. Công sai
d
bằng
A.
11
.
B.
12
.
C.
1
.
D.
21
.
Câu 12.
S nghim của phương trình
( )
2
2
log 2 1xx−+ =
A.
2
.
B.
3
.
C.
1
.
D.
0
.
Câu 13.
Th tích của khối t diện đều cạnh là 2019 bằng?
A.
3
2019 2
12
.
B.
3
2019 6
12
.
C.
3
2019 3
4
.
D.
3
2019 3
12
.
Câu 14.
Cho số phức
1 2.zi= +
Điểm biểu diễn của số phức liên hợp
z
A.
.C
B.
.B
C.
.A
D.
.D
Câu 15.
Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(1; 2;3), (3;0; 1)AB−−
. Mặt phẳng trung trực của đoạn thng
AB
phương trình.
A.
10xyz+ +=
.
B.
2 10
xy z+ +=
.
C.
2 10xy z +=
.
D.
2 70xy z+ +=
.
Câu 16.
Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau
S đường tim cận ngang của đồ th hàm số
A.
3
.
B.
2
.
C.
1
.
D.
0
.
Câu 17.
S điểm cực trị của đồ th hàm s
4
2019yx
=
bằng
A.
0
.
B.
3
.
C.
1
.
D.
2
.
Câu 18.
Đặt
2
log 5 a=
3
log 7 b=
, khi đó
1 29
3
3
1
log 7 log log 20 2log 49
7
++
bằng
A.
23ab−+
.
B.
23ab++
.
C.
23ab−+
.
D.
23ab++
.
Câu 19.
Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu tâm
( )
2; 1; 3I −−
, bán kính
3R =
A.
2 22
4 2 6 50
xyz x yz+ + + − − +=
.
B.
2 22
4 2 6 50xyz x yz+ + + + −=
.
C.
2 22
4 2 6 50xyz x yz+ + + − + +=
.
D.
2 22
4 2 6 50xyz xyz+ + + + + −=
.
Câu 20.
Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 3
có đ th như hình vẽ bên. Phương trình
( )
10fx−=
có nghiệm nh nhất thuộc đoạn
[ ]
1; 3
bằng
Trang 3/7 Mã đ thi 61
A.
3
.
B.
2
.
C.
2
.
D.
1
.
Câu 21.
Cho hàm số
( )
y fx=
xác đnh trên đon
[ ]
1;1
có đ th nửa đường tròn tâm
O
bán kính
1R =
như hình bên. Khi đó
( )
1
0
f x dx
bằng
A.
2
4
π
.
B.
2
π
.
C.
4
π
.
D.
π
.
Câu 22.
Cho các số phức
12
1 2,z 2 3zi i= =−+
. S phức nào sau có phần ảo lớn hơn .
A.
21
zz
.
B.
1
z
.
C.
2
.z
D.
21
zz+
.
Câu 23.
Hàm s
( )
2 3ln 4sinx
x
y fx x= =−+
có đạo hàm
A.
( )
/
3
2 ln 2 4cos
x
fx x
x
= −+
.
B.
( )
/
3
2 ln 2 4 cos
x
fx x
x
= −−
.
C.
( )
/
3
2 4cos
x
fx x
x
= −+
.
D.
( )
/
2 ln 2 3 4 cos
x
fx x x
= −+
.
Câu 24.
Cho hình nón độ dài đường cao
3a
bán kính đáy bằng
a
. Diện tích xung quanh của hình
nón bằng
A.
2
3a
π
.
B.
2
a
π
.
C.
2
2 a
π
.
D.
2
4
a
π
.
Câu 25.
Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách từ điểm
( )
0;0;5M
đến mặt phẳng
( )
: 2 2 30Px y z+ + −=
bằng
A.
4
.
B.
8
3
.
C.
7
3
.
D.
4
3
.
Câu 26.
Cho
13
22
zi=−+
. Phương trình bậc hai vi h số thực nhận
z
z
làm nghiệm là
A.
2
20zz
−+=
.
B.
2
2 20zz++=
.
C.
2
10zz+=
.
D.
2
10zz++=
.
Câu 27.
Một người gi
100
triệu đồng vào một ngân hàng với lãi sut
8, 4%
/ năm. Biết rng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi m, số tin lãi s được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi
sau đúng
6
năm, người đó lĩnh được s tin (c vn lãi) gn nht vi s tiền nào dưới đây, nếu trong thời
gian đó người này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
A.
160246000
đồng.
B.
164246000
đồng.
C.
166846000
đồng.
D.
162246000
đồng.
Câu 28.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
3 90
xx
−<
chứa bao nhiêu số nguyên?
A.
3
.
B.
2
.
C.
0
.
D.
1
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nông Cống 2 - Thanh Hóa lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nông Cống 2 - Thanh Hóa lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 684
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm