Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bình Định năm 2019

14 3.842

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Định

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bình Định năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2019

Part 1. 

1. with

2. haven't 

3. so

4. after

5. whom

6. better

Part 2.

1. G 2. D 3. F 4. B 5. A 6. C

Part 3.

1. spends

2. have finished 

3. be put

4. sitting

5. to come 

6. heavily 

7. poisonous

8. convenient

Part 4. 

1. have thành having 

2. which thành who/ that

Part 5. 

1. I had a chance

2. he was learning

3. will be grown

4. whose wallet was stolen

Part 6. 

1. which 2. activities 3. various 4. However

Part 7. 

1. T 2. T 3. T 4. F

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Bình Định 

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bình Định năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 3.842
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm