Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm 2019

1 703

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ngãi

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Ngãi năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

1. D 2. C 3. B 4. B 5. D

6. B 7. A 8. D 9. B 10. C

11. C 12. A 13. D 14. B 15. C

16. D 17. C 18. D 19. B 20. B

21. friendly 

22. development 

23. careful

24. slowly

25. preventing

26. F 27. T 28. T 29. F 30. F 31. T 32. T

33. discussed 34. light 35. sound 36. movement 37. heat 38. rising 39. provide 40. safe

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đang được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Quảng Ngãi

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Quảng Ngãi năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 703
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm