Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang

1 255

Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dấu hiệu nhận biết các hình cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức Toán học.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi?

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau
 • Hình bình hành cá hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau
 • Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác cùa 1 góc.

Dấu hiệu để nhận biết hình vuông?

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Hình vuông có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc
 • Hình chứ nhật có đường chéo là đường phân giác của một góc
 • Hình thoi có một góc vuông
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật?

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 3 góc vuông
 • Hình thang cân có một gócvuông
 • Hình bình hành có một góc vuông
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Hình bình hành có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có các cặp cạnh đối song song
 • Tứ giác có các cặp cạnh đối bằng nhau
 • Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau
 • Tứ giác có các góc đối bằng nhau
 • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình thang?

Dấu hiệu nhận biết hình thang

Hình thang có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có hai cạnh đối song song.
 • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
 • Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân
 • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
 • Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng Toán lớp 4, Toán lớp 5 củng cố các kiến thức Toán học chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đánh giá bài viết
1 255
Hỏi đáp môn Toán Xem thêm