Đề cương ôn tập Hình 10 chương 3 năm học 2019 - 2020

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Vấn đề 1. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG VECTƠ PHÁP TUYẾN - TOÁN LỚP 10
Câu 1.
Vectơ nào ới đây một vec chỉ phương của đường thẳng song song với trục
?Ox
A.
( )
1
1;0u =
ur
.
B.
( )
2
0; 1 .u = -
uur
C.
( )
3
1;1 .u = -
uur
D.
( )
4
1;1 .u =
uur
Câu 2.
Vectơ nào ới đây một vec chỉ phương của đường thẳng song song với trục
?Oy
A.
B.
( )
2
0;1 .u =
uur
C.
( )
3
1 .;0u =
uur
D.
( )
4
1 .;1u =
uur
Câu 3.
Vectơ nào dưới đây một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm
( )
3;2A -
( )
?1;4B
A.
( )
1
1;2 .u -=
ur
B.
( )
2
2 .;1u =
uur
C.
( )
3
2;6 .u = -
uur
D.
( )
4
1;1 .u =
uur
Câu 4. Vec nào dưới đây một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ
( )
0;0O
điểm
( )
; ?M a b
A.
( )
1
0; .u a b= +
ur
B.
( )
2
; .u a b=
uur
C.
( )
3
; .u a b= -
uur
D.
( )
4
; .u a b= -
uur
Câu 5. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm
( )
;0A a
( )
?0;B b
A.
( )
1
;a bu = -
ur
. B.
( )
2
;a bu =
uur
. C.
( )
3
;b au =
uur
. D.
.
Câu 6.
Vectơ nào ới đây một vec chỉ phương của đường phân giác góc phần tư thứ nhất?
A.
( )
1
; .1 1u =
ur
B.
( )
2
0; 1 .u = -
uur
C.
( )
3
1 .;0u =
uur
D.
( )
4
1;1 .u = -
uur
Câu 7.
Vectơ nào ới đây một vec pháp tuyến của đường thẳng song song với trục
?Ox
A.
( )
1
; .0 1n =
ur
B.
( )
2
1 .;0n =
uur
C.
( )
3
1;0 .n = -
uur
D.
( )
4
1 .;1n =
uur
Câu 8. Vectơ nào dưới đây một vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục
?Oy
A.
( )
1
1;1 .n =
ur
B.
( )
2
0 .;1n =
uur
C.
( )
3
1;1 .n = -
uur
D.
( )
4
1 .;0n =
uur
Câu 9. Vectơ nào dưới đây một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm
( )
2;3A
( )
4;1 ?B
A.
( )
1
2 2 .;n = -
ur
B.
( )
2
2; 1 .n = -
uur
C.
( )
3
1 .;1n =
uur
D.
( )
4
1; 2 .n = -
uur
Câu 10. Vec nào ới đây một vec pháp tuyến của đường thẳng đi qua gốc tọa độ điểm
( )
; ?A a b
A.
( )
1
; .a bn -=
ur
B.
( )
2
1 .;0n =
uur
C.
( )
3
; .b an = -
uur
D.
( )
4
; .a bn =
uur
Câu 11. Vec nào dưới đây một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt
( )
;0A a
( )
0; ?B b
A.
( )
1
; .b an = -
ur
B.
( )
2
; .b an = -
uur
C.
( )
3
; .b an =
uur
D.
( )
4
; .a bn =
uur
Câu 12. Vec nào dưới đây một vectơ pháp tuyến của đường phân giác góc phần thứ hai?
A.
( )
1
; .1 1n =
ur
B.
( )
2
0;1 .n =
uur
C.
( )
3
1 .;0n =
uur
D.
( )
4
1;1 .n = -
uur
Câu 13. Đường thẳng
d
một vectơ chỉ phương
( )
2; 1u = -
r
. Trong các vectơ sau, vectơ nào một
vectơ pháp tuyến của
d
?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
( )
1
1 .;2n -=
ur
B.
( )
2
1; 2 .n = -
uur
C.
( )
3
3 .;6n = -
uur
D.
( )
4
3;6 .n =
uur
Câu 14. Đường thẳng
d
một vectơ pháp tuyến
( )
4; 2n = -
r
. Trong các vectơ sau, vectơ nào
một vectơ chỉ phương của
d
?
A.
( )
1
2 4 .;u = -
ur
B.
( )
2
2;4 .u = -
uur
C.
( )
3
1 .;2u =
uur
D.
( )
4
2;1 .u =
uur
Câu 15.
Đường thẳng
d
một vectơ chỉ phương
( )
3; 4u = -
r
. Đường thẳng
D
vuông góc với
d
một vectơ pháp tuyến là:
A.
( )
1
; .4 3n =
ur
B.
( )
2
4; 3 .n -= -
uur
C.
( )
3
3 .;4n =
uur
D.
( )
4
3; 4 .n = -
uur
Câu 16. Đường thẳng
d
một vectơ pháp tuyến
( )
2; 5n = - -
r
. Đường thẳng
D
vuông góc với
d
một vectơ chỉ phương :
A.
( )
1
5 2 .;u = -
ur
B.
( )
2
5;2 .u = -
uur
C.
( )
3
2 .;5u =
uur
D.
( )
4
2; 5 .u = -
uur
Câu 17.
Đường thẳng
d
một vectơ chỉ phương
( )
3; 4u = -
r
. Đường thẳng
D
song song với
d
một vectơ pháp tuyến là:
A.
( )
1
; .4 3n =
ur
B.
( )
2
4;3 .n = -
uur
C.
( )
3
3 .;4n =
uur
D.
( )
4
3; 4 .n = -
uur
Câu 18.
Đường thẳng
d
một vectơ pháp tuyến
( )
2; 5n = - -
r
. Đường thẳng
D
song song với
d
một vectơ chỉ phương là:
A.
( )
1
5 2 .;u = -
ur
B.
( )
2
5; 2 .u -= -
uur
C.
( )
3
2 .;5u =
uur
D.
( )
4
2; 5 .u = -
uur
Xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10

Đề cương ôn tập Hình 10 chương 3 năm học 2019 - 2020

Đề cương ôn tập Hình 10 chương 3 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ đến các bạn học sinh chương trình lớp 10 ôn tập trong thời gian nghỉ dịch viêm phổi cấp. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ theo kịp chương trình lớp 10, đồng thời nắm chắc kiến thức, ngoài ra các bạn tham khảo thêm lịch học trực tuyến trên truyền hình lớp 10, chương trình học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội

.........................................

Ngoài Đề cương ôn tập Hình 10 chương 3 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm