Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 12
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ:
1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
4.Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
5.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
II. HÀM SỐ LŨY THỪA.HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT
1. Lũy thừa
2. Hàm số lũy thừa
3. Lôgarit
4. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
III. KHỐI ĐA DIỆN
1. Khái niệm về khối đa diện
2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
3. Khái niệm về thể tích khối đa diện
IV. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU.
1. Khái niệm về mặt tròn xoay
2. Mặt cầu
B. BÀI TẬP ÔN TẬP:
Câu1. Hàm số f(x) đạo hàm trên R
( ) 0 (0 ; )f x x
, biết f(1) = 2. Khẳng định o sau đây
có thể xảy ra?
A. f(2) = 1 B. f(2) + f(3) = 4 C. f(2016) > f(2017) D. f(-1) = 4
Câu2. Hàm số
3 2
3 4 y x x
đồng biến trên
A.
0 ; 2
B.
;0
2 ;
C.
;1
2 ;
D.
0 ;1
Câu3.
Hàm số
33
2
1
24
xxy
nghịch biến trên các khoảng nào ?
A.
0; 3
B.
3
;0
2
3
;
2
C.
;3
D.
3 ;0
3;
Câu4. Hàm số
2
1
x
y
x
nghịch biến trên các khoảng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
;1 va 1; 
B.
; 
C.
1; 
D. (0; +
)
Câu5. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R:
A.
3 2
3 3 2008y x x x
B.
4 2
2008y x x
C.
tany x
D.
1
2
x
y
x
Câu6. Cho hàm số
y f x
xác định và liên trục trên
có bảng biến thiên
x

-2 2
y’
- 0 + 0 +
y
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.Hàm số đồng biến trên (-2; 2) (2;
) B. Hàm số đồng biến trên R
C. Hàm số nghịch biến trên R D. Hàm số nghịch biến trên (

; -2)
Câu7. Tìm m để hàm số
1x
y
x m
đồng biến trên khoảng
2;
A.
1; 
B.
2;
C.
1; 
D.
; 2
Câu8. Cho m số
2 3
mx m
y
x m
với m tham số. Gọi
S
tập hợp tất cả các giá trị nguyên của
m
để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của
S
.
A.
5
. B.
4
. C. Vô số. D.
3
.
Câu9. . Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Hàm số có bốn điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
2x
.
C. Hàm số không có cực đại. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
5x
.
Câu10. Hàm số
3 2
3 4y x x= - +
đạt cực tiểu tại điểm:
A.
0x =
B.
2x =
C.
4x =
D.
0x =
2x =
Câu11. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
3 2
5 7 3y x x x
là:
A.
1;0
B.
0;1
C.
7 32
;
3 27
D.
7 32
;
3 27
.
Câu12.
Cho hàm số
2
4 1
1
x x
y
x
. Hàm số có hai điểm cực trị x
1
; x
2
.
Tích x
1
; x
2
có giá trị bằng:
A. – 2 B . – 5 C. -1 D. – 4
Câu13. Cho hàm số
4 2
1
2 1
4
y x x
. Hàm số có
A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiểu và hai cực đại
C. Một cực đại và không có cực tiểu D. Một cực tiểu và một cực đại
Câu14.
Hàm số
2
4y x x
có mấy điểm cực trị A. 0 B. 1 C. 2
D. 3
Câu15. Hàm số
2 3
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
3.
B.
0.
C.
2
. D.
1
.
Câu16. Tìm
m
để hàm số
( )
3 2
10 2y mx m x m= - - + -
đạt cực đại tại điểm
0
1x =
.
A.
2m = -
B.
5m = -
C.
2, 5m m= - =
D.
2, 5m m= - = -
Câu17.
Cho hàm số
3 2
1
1
3
y x mx x m
. Tìm
m để hàm số có 2 cực trị tại A, B thỏa
2 2
2
A B
x x
A.
1m
B.
2m
C.
3m
D.
0m
Câu18.
Tìm giá trị thực của tham số
m
để đường thẳng
: (2 1) 3d y m x m
vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
3 2
3 1.y x x

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 học kì 1 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề thi được VnDoc.com sưu tập và gửi tới bạn đọc. Bộ đề cương gồm có 2 phần nội dung ôn tập và bài tập ôn tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập môn Toán. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo các đề thi học kì 2, tài liệu kiến thức các môn Ngữ Văn 12, tiếng Anh lớp 12... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đánh giá bài viết
1 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm