Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2018 - 2019
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC I
MÔN: HÓA HỌC 8
I. Trắc nghiệm.
- Các kiến thức trong chương 1,2,3
II. Tự luận.
Dạng 1: Lập phương trình hóa học.
1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
1. Fe + O
2
---> Fe
3
O
4
(đk: nhiệt độ)
2. Fe(OH)
3
---> Fe
2
O
3
+ H
2
O k: nhiệt độ)
3. C
2
H
4
+ O
2
---> CO
2
+ H
2
O (đk: nhiệt độ)
4. Al + HCl ---> AlCl
3
+ H
2
5. BaCl
2
+ Al
2
(SO
4
)
3
---> BaSO
4
+ AlCl
3
6. Na
2
CO
3
+ HCl ---> NaCl + H
2
O + CO
2
2. Hãy chọn hệ số công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ dấu hỏi
trong các phương trình hóa học sau:
1. K
2
O + ? HNO
3
---> ? KNO
3
+ ?
2. CuO + ? ---> Cu + H
2
O (đk: nhiệt độ)
3. Xác định các chỉ số x, y lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
1. Zn + CuSO
4
---> Zn
x
(SO
4
)
y
+ Cu
2. Mg + Cu(NO
3
)
2
---> Mg
x
(NO
3
)
y
+ Cu
Dạng 2: Tính tỉ khối của chất khí.
1. Tính tỉ khối của k O
2
so với khí N
2
; của khí O
2
không khí.
2. a) Khí A công thức dạng chung RO
2
. Biết d
A/kk
= 2,207. Xác định công thức của
khí A?
b) Khí B công thức dạng chung RH
3
. Biết d
B/N2
= 0,607. Xác định công thức của
khí B?
3. Câu hỏi liên quan đến thực tiễn cuộc sống:
a) sao quả bóng được bơm k hidro lại bay lên được còn quả bóng được bơm (thổi)
khí cacbon đioxit lại bị rơi xuống đất.
b) sao càng lên cao con người càng cảm thấy khó thở
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Dạng 3: Tính khối lượng của:
a) 12. 10
23
nguyên tử sắt b) 6,72 lít khí SO
2
.
c) 2,4. 10
23
phân t H
2
SO
4
. d, 1,5 mol phân tử N
2
Dạng 4: Tính theo CTHH.
1. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên t hóa học trong những
hợp chất sau:
a) SO
2
b) Fe
2
O
3
c) CuSO
4
2. Tìm CTHH của hợp chất A khối lượng mol phân tử 106 g/mol. Biết thành phần
các nguyên tố theo khối lượng là: 43,4% Na; 11,3% C và 45,3% O.
BAN GIÁM HIỆU
Thị Ngọc Anh
NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Ngọc
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2018 2019
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC I
MÔN HÓA HỌC 8
I. Trắc nghiệm:
- HS cần đọc các kiến thức quan trọng trong các chương: 1,2,3.
II. Tự luận:
Dạng 1: Dựa vào bài 10, 16.
- Nguyên tắc cân bằng PTHH: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước sau phản
ứng phải bằng nhau.
- Khi cân bằng chú ý:
+ Chỉ thay đổi hệ số, không thay đổi chỉ số.
+ Ưu tiên cân bằng theo thứ tự: O H Nguyên tố khác.
+ Nếu 2 chỉ số 1 trong 2 chỉ số l thì hệ số đặt 2 để cân bằng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Nếu xuất hiện nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như 1 đơn vị để cân bằng.
- Dựa vào quy tắc hóa trị để tìm nhanh các chỉ số x,y.
Dạng 2: Công thức:
/
A
A B
B
M
d
M
M
A
= d
A/B
. M
B
- Dựa vào kiến thức bài 20 đ giải thích hiện tượng thực tế.
Dạng 3: Vận dụng các công thức chuyển đổi:
n =
số ng.tử/ph.tử
(1)
6. 10
23
4,22
V
n
(mol) (2)
m = n . M (g) (3)
Dạng 4: Dựa vào bài 21 để giải bài tập
1. + B1: Tính khối lượng mol của hợp chất
+ B2: Tính khối lượng của từng nguyên tố
+ B3: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng.
2. + B1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
+ B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
+ B3: Kết luận CTHH.
BAN GIÁM HIỆU
Thị Ngọc Anh
TỔ CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Lương
NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Ngọc
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là tài liệu ôn thi học kì I môn Hóa học lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

....................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm