Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 - 2019
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC I
MÔN: VẬT 8
A. LÍ THUYẾT:
I. Chuyển động học:
1. Chuyển động cơ học gì? Cho dụ chứng tỏ mọi sự chuyển động đứng yên đều
tính tương đối.
2. Thế nào chuyển động đều, không đều? Cho dụ
3. Công thức tính vận tốc ý nghĩa từng đại lượng trong công thức. Từ công thức tính vận
tốc suy ra cách tính quãng đường thời gian trong chuyển động.
4. ng thức tính vận tốc trung bình?
II. Lực quán tính:
1. Đặc điểm tác dụng của 2 lực n bằng.
2. Quán tính gì? u dụ chứng tỏ quán nh.
3. Kể tên các loại ma sát cho dụ.
4. Nêu 2 trường hợp ma t có lợi cách tăng ma t. Nêu 2 trường hợp ma sát hại
cách làm giảm ma sát.
III. Áp suất:
1. Áp lực gì? Áp suất gì? Viết công thức tính áp suất giải thích các đại ợng.
2. Muốn tăng hoặc giảm áp suất ta phải làm thế nào? Cho dụ trong thực tế.
3. Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? Viết công thức.
4. Thế nào bình thông nhau? Nêu đặc điểm của bình thông nhau?
5. Cho dụ chúng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển?
IV. Lực đẩy Ác si t:
1. Nêu dụ chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ac si met? Cho biết phương, chiều độ lớn
của lực?
2. u điều kiện để vật nổi, vật chìm và lửng
3. Khi một vật ngập một phần rồi ngập hẳn trong chất lỏng thì áp suất lực đẩy Ác si mét
lên vật thay đổi như thế nào? Giải thích.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. CÁC DẠNG I TẬP
Dạng 1: Áp suất
Bài 1: Toa xe lửa trọng lượng 500000N có 4 trục bánh sắt, mỗi trục 2 bánh xe. Diện
tích tiếp xúc của mỗi bánh với đường ray là 5cm
2
.
a. Tính áp suất của toa lên đường ray khi toa đỗ trên đường bằng
b. Tính áp suất của toa lên nền đường, nếu tổng diện tích tiếp c của đường ray lên mặt
đường 2 m
2
Bài 2: Bình cao 2m chứa đầy nước d = 10000N/m
3
a. Tính áp suất tại điểm A đáy bình.
b. nh áp suất tại B cách mặt nước 30cm.
c. Tính áp suất tại C cách đáy 1.5m.
d. Muốn áp suất tại đáy giảm 4000Pa thì cần thay bằng chất lỏng trọng lượng riêng bằng
bao nhiêu.
Bài 3: Khi thổi hơi o quả bóng bay hiện tượng gì? Tại sao?
Dạng 2: Lực đẩy Ácsimet
Bài 1: Một vật nh hộp chữ nhật 3 cạnh a = 2cm, b = 3cm, c=5cm được nhúng vào ớc
d = 10000N/m
3
.
a, Tính lực đẩy Ácsimet trong các trường hợp vật chìm hoàn toàn.
b, nh lực đẩy Ácsimet trong các trường hợp vật chìm 1/3 th tích vật.
c, Tính lực đẩy Ácsimet trong các trường hợp vật nổi ¾ thể tích vật.
Bài 2: Treo một vật ngoài không khí lực kế ch 2,4N, nhúng chìm o nước thì lực kế ch
1,N.
a. Tính lực đẩy Ac si met thể tích của vật.
b. ỏi chất làm vật trọng lượng riêng gấp mấy lần nước? Biết nước trọng ợng riêng
10000N/m
3
Ban Giám Hiệu
Tổ chuyên môn
Nhóm chuyên môn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thị Lương
THUYẾT:
I. Chuyển động học:
1. - Chuyển động học: Khi vị t của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì
vật chuyển động so với vật mốc (gọi chuyển động học)
- dụ về tính tương đối của chuyển động cơ?
ành khách ngồi trên toa tàu đang rời ga:
+ Nếu lấy nhà ga làm mốc, t hành khách đang chuyển động so với nhà ga.
+ Nếu lấy đoàn tàu làm mốc, thì hành khách đứng yên so với đoàn tàu nhà ga
chuyển động so với đoàn tàu.
2. - Chuyển động đều tốc độ có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Chuyển động không đều tốc độ đ lớn thay đổi theo thời gian.
3. Công thức tính vận tốc:
s
v
t
=> Quãng đường: s = v.t
=> Thời gian:
v
s
t
4. Công thức tính vận tốc trung bình: v
tb
=
II. Lực quán tính:
1.- Đặc điểm: ai lực cân bằng hai lực cùng đặt lên một vật, cường độ bằng
nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều nhau.
- Tác dụng: ai lực cân bằng làm vật đứng yên hoặc chuyển động đều.
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC I
MÔN: VẬT 8
v vận tốc của vật.(m/s)
s quãng đường đi được.(m)
t thời gian để đi hết quãng đường đó.(s)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Vật lý 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

....................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm