Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020

1 362
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS NGÔ LIÊN
Năm học 2019-2020
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC I LỚP 9
DẠNG I : TÍNH
Bài 1 : Thực hiện phép tính
a.


b.




c.
 
d.
 
 


e.



h.
   
DẠNG II : RÚT GỌN
Bài 1 : Cho các biểu thức A=
 



 




i
a. Tính giá trị của B tại x= 36. b.Rút gọn A.
c. Tìm số nguyên x để P= A.B s nguyên
Bài 2 : Cho biểu thức P =


 

i x , x 1
a. Rút gọn P b. Tìm giá trị của x để P= -1
b. Tìm x
Z để P
Z. d. So sánh P i 1 e. Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 3 : Cho biểu thức P =
 





 
i x à x
a. Rút gọn E b. Tìm giá trị của x đ B>1 c. Tìm xZ để yZ
d. Tìm x để E =
e. Tìm giá trị nhỏ nhất của E i x > 1
Bài 4 : cho biểu thức P=
 






i x , x 1,x
a. Rút gọn P. b. Tìm giá trị của P hi c. Bit = P : tìm x để 
c. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức giá trị nguyên
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5 : cho biểu thức P=


 

 

i
, x
4
a. Rút gọn B b. Tính giá trị của x hi B= 2
c. Tìm các giá trị của x để B nhận g trị nguyên
Bài 6 : Cho biểu thức P=
 


 



i x à x
a. Rút gọn P b. Tính giá trị của x hi P=4 c. Tính giá trị nhỏ nhất của P
d. Tính P hi x = 3 - 2
Bài : Cho biểu thức P =



 



a. Rút gọn P b. Tính P hi x = 6 - 2
c. Tìm giá trị của x để P =
d. Tìm x
Z để P
Z e. Tm x để P 1-
g. Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài : Cho biểu thức P =

 
i x>
a. Rút gọn P b. Tìm x để P = -1 c. Tính P tại x =


d. Tìm x để : P >
e. So sánh P i 1 g. Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 9 : Cho các biểu thức A =

 
 
à B =

 
a. Tính giá trị của B tại x = 36 b. Rút gọn A
c. Cho biểt P=A:(1-B) Tìm x để P
-1
Bài 10 : Cho biểu thức P =

 

a. Rút gọn P b. Tính giá trị của P bit x =
 
c. Tìm x thỏa mn : P
= 6
- 3 -
DẠNG 3 : HM S:
Bài 11 : Cho hàm số bậc nhất y = (m-2)x + m + 3 (d)
a. Tìm m để hàm số lun lun đ㴰ng bin Tìm m để hàm số lun nghịch bin
b. Tìm m để (d) đia ua A(12)
c. Tìm m để đ㴰 thị hàm số song song i đt : y = 3x - 3 + m (d
2
)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
d. Tìm m để đ㴰 thị hàm số ung góc i đng thng y = 3x - 3 + m (d
3
)
e. Tìm m để đ㴰 thị hàm số ct trԢc hoành tại điểm hoành đ bng 3
f. m m để đ㴰 thị hàm số ct trԢc tung tại điểm tung đ bng 3
g. Tìm m để c đ㴰 thị hàm số y = - x + 2 ; y= 2x - 1; y = (m-2)x + m +3 đ㴰ng uy
h. Tìm m bit (d) tạo i trԢc hoành mt góc 4
i. Tìm m bit (d) tạo i trԢc hoành mt góc 1
j. Tìm m để hong cách t gốc tọa đ đn đng thng (d) bng 1
. Tìm m để (d) ct Ox; Oy tạo thành tam giác diện ch bng 2
l. Chứng minh rng i mọi giá trị của m thì đng thng (d) lun đi ua mt điểm cố
định. Tìm điểm đó
Bài 12 : Cho hàm số (d
1
) y= 2x + 2; (d
2
) : y= -
x - 2
a.  đ㴰 thị hai hàm s đ cho trên cng mt hệ trԢc tọa đ xy
b. ọi giao điểm của đng thng (d
1
) i trԢc y A, giao điểm của đng thng
(d
2
) i trԢc x B, cn giao điểm của đng thng (d
1
) à (d
2
) C.
Tam giác ABC tam giác gì Tìm tọa đ các điểm A,B,C
c. Tính diện tích tam giác ABC
Bài 13 : ác định hàm số bậc nhất y= aax + b trong các trng hp sau :
a. 㴰 thị của hàm s song song i đt : y= 3x + 1 à đi ua A(2)
b. 㴰 thị của hàm s ung góc i đt : y = x - 5 à ct x tại điểm hoành đ bng -2
c. 㴰 thị của hàm số đi ua A(-12), B(2-3)
d. 㴰 thị của hàm số hệ số góc 2 à ct trԢc tung tại điểm có tung đ 2
e. 㴰 thị của hàm số tạo i trԢc hoành mt góc 6
à đi ua điểm B(1-3)
em tip tài liệu tại: https://ndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-9

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020 là tài liệu hay được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập củng cố thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài Toán lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị kỳ thi sắp tới của mình

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 362
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm