Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LP 1 CUI HC KÌ 2
MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 - 2019
Ex 1: điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành t
1. A_tis_
2. Fi_h
3. _ight
4. Des_
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. E_ephan_
6. Bo_rd
7. En_ine_r
8. Fou_
9. Mon_ey
Đáp án: 1. Artist 2. fish 3. eight 4. desk 5. elephant 6. board 7. engineer 8. Four 9. Monkey
Ex 2: Viết câu theo mẫu: This is my…..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0. This is my Dad
1………………………………………
2…………………………………
3………………………………….

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh lớp 1 cuối học kì 2 có đáp án nằm trong bộ đề luyện thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 học kỳ 2 được biên tập bám sát chương trình học giúp học giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ tài liệu luyện tập và đáp án tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 5.023
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm