Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019

1 2.310

Đề cương môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Tài liệu ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 2 nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác nhau được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 2 ôn thi cuối năm lớp 2 hiệu quả.

I. Look and write: (nhìn và viết)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Uncramble the words. (sắp xếp thành từ)

1. ycdan. _______

2. ltwoe _______

3. myomm _______

4. omhe _______

5. remfra _______

6. sodeoln _______

7. hsif _______

8. maohosp _______

9. igthn _______

10. posa _______

III. Fill in the blanks with the correct words: (Điền vào chỗ trống với từ thích hợp)

ready   -   want   -    home   -   brother    -   d on’t

1. I______ like fish.

2. He’s my_______.

3. Dinner’s ______.

4. I ______ ice cream.

5. I’m _______.

IV. Complete the correct words (viết thành từ đúng)

1. _re_d.

2. s_a_.

3. n_odl_s.

4. s_am_ _o.

5. _e_t.

6. s_ _te_ .

7. sta_ s.

8. _ _op.

9. s_id_.

10. _i_e.

11. ca_d_.

12. _h_ck_n.

13. _ik_.

14. mo_ _ y.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

Đánh giá bài viết
1 2.310
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm