Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Right or Wrong ( Đúng hoặc Sai ):
0. It’s a pen.
0. It’s a pen.
1. I can see the board
1.I can heard the board.
2. They’re phones.
2.They’re cell phones.
3. What color are this?
3.What color is this?
4. Is he your grandfather?
4. Is she your grandfather?
5.five + one = four
5.five + one = six
6.It’s a rectangle.
6.It’s a triangle.
7.What color are this?
7.What color is this?
8.Twenty- five = fifteen
8.. Twenty- five = ten
1. I can see the board 2. They’re cell phones. 3. What color is this? 4. Is he your grandfather?
5.five + one = six 6. It’s a triangle. 7. What color is this? 8. Twenty- five = fifteen
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
a
a
isn’t
is
an
this
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What …………this ?
2. It is …………….eraser.
3. Is ………….a globe ? Yes, it is.
4. Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book
5. This is………... bag.
6 . Is this a wastebasket? No, it ……………....…
1. Is 2. an 3. this 4. a 5. a 6. isn’t
Complete the sentences (Hoàn thành câu):
0. ___ is a ruler. => It is a ruler.
1. Who ______he?
2. ____ she your mother?
-> Yes, she is.
3.______ are these?
4. I can say _____ alphabet.
5. How ______you?
6. What color ____ this?
7. ______ ‘s your name?
8. It is ____ diamond.
1. is 2. Is 3. What 4. the 5. are 6. is 7. What 8. a
Circle the correct answers (khoanh tròn đáp án đúng):
0. chere
1. diamond
dyamond
2. tryangle
triangle
3. dellow
yellow
4. marker
macker
chair
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Diamond 2. triangle 3. yellow 4. marker
Match (Nối):
0. Is this a ruler? => Yes, it is .
1. What _______ is this? => It’s pink.
2. What shape is this? => It is _____ diamond.
3. How are ______? => I’m fine, thank you.
4. Is this green? => No,__________ . It’s red.
1. is 2. a 3. you 4. it isn’t
Match (Nối):
Stand
a circle
Make down
Sit up
Make a line
Stand up, Make a circle, Sit down. Make a line
Match (Nối):
0.Is this a circus?
…..b….
a.She’s my grandmother.
1.Is she young?
……….
b.Yes, it is.
2.Who’s she?
……….
c.No, it isn’t. She’s old.
3.What color are these?
……….
d.They’re green.
4.What are these?
……….
e.No, he isn’t. He’s my brother
5.Is he your father?
……….
f.They’re computers.
6.What’s this?
……….
g.It’s a wastebasket.
7. Is this a circus?
…….….
h.My name is Mary.

Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19), VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập các môn học: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 3 khác nhau. Mời bạn đọc nhấp vào từng link dưới đây & download tài liệu ôn tập củng cố kiến thức đã học trong thời gian nghỉ hiệu quả:

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Tài liệu ôn tập học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận Tiếng Anh lớp 3 khác nhau được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 hiệu quả. 

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kì 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
34 12.121
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm