Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 4 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp :
A B C D E
1. jump rope __E__ 3. fly a kite ___ 5.climb a tree ____
2. play with a yoyo ___ 4. ride a bicycle ___
II. Khoanh tròn đáp án đúng :
1.Is it a kite? 2. Where is the cat?
a .Yes, it is. a .It’s by the bag.
b. No, it is not. b. It’s in the bag.
3. How is the weather?
4. How many trees are there?
a. It’s sunny a. There are four trees
b. It’s rainy b. There are three trees
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1. How many flowers are there? 2. How’s the weather?
….………………… ………………………
3. Can she ride a bicycle? 4. Is it a chair?
……………………. ………………….
VI. Sắp xếp từ thành u hoàn chỉnh:
1. old /are / you / how / ?
…………………………………..
2. you / climb / can/ you /tree /a /?
V. Sắp xếp câu:
1. you/ How/ seven/ old/ old/?/./ I’m/ years/ are
2. today/ It’s / birthday/ my/./
3. want/ I/ car/ a/ big.
4. they/Are/No/they/not/are/small/./?/,/
5. the bag/ on/ there is/ one doll.
VI. Chọn từ nghĩa khác với các t còn lại:
1. A. stand up B. sit down C. make a circle D. apple
2. A. pencil B. pen C. book D. bag
3. A. map B. globe C. poster D. marker
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A. ant B. apple C. cat D. bug
5. A. marker B. crayon C. cat Dpencil
6. A. a yo-yo B. a circle C. a ball D. a book
7. A. cat B. dog C. table D. bug
8. A. an eraser B. a crayon C. a pencil D. a marker
9. A. kick a ball B. ride a bicycle C. play with yo-yo D. jump rope
10. A. Throw a ball B. Catch a ball C. Hit a ball D. Kick a ball
VII. Hoàn thành các từ/cụm từ sau:
a kit_ =>......................................................
a c_r =>......................................................
a ro_ot =>......................................................
a b_ll =>......................................................
a d_ll =>......................................................
a bi_ycle =>......................................................
a j_mp rop_ =>......................................................
a pu_zple =>......................................................
a b_t =>......................................................
li_tle =>......................................................
j_ice =>......................................................
kangar_o =>......................................................
l_on =>......................................................
l_mon =>......................................................
mot_er =>......................................................
tw_lve =>......................................................
th_w a b_ll =>......................................................
pu_dles =>......................................................
ome_et =>......................................................
qu_en =>......................................................
VIII. Dịch sang tiếng Anh:
1. một con búp trong cái cặp.
2. những cây bút chì trong cái cặp phải không?

Đề cương môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Tài liệu ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 4 nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ nội dung đề luyện tập tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ...

Đánh giá bài viết
43 13.364
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm