Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Am, Hà Nội

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I
MÔN TOÁN 7
A THUYẾT
I. ĐẠI SỐ
Ôn tập các kiến thức sau:
- Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa của số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
- Tỉ lệ thức, tính chất bản của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau
- Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng t lệ nghịch
- Đồ thị của m số y = a.x (
0a
)
II. HÌNH HỌC
Ôn tập các kiến thức về: Hai c đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một
đoạn thẳng, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ clit
- Ba tính chất về “Từ vuông góc đến song song”. Viết giả thiết, kết luận của mỗi tính chất ?
- Định về tổng 3 góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác và các trường hợp
bằng nhau của tam giác.
B BÀI TẬP
I. ĐẠI SỐ
Dạng 1: Các phép tính trên tập hợp số thực
Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp nếu thể)
a)
1 3 1
7 14 2
b)
2 1 3
.
5 5 4
c)
9 4
2.18 : 3 0,2
25 5
d)
2 1
5.0,6
3 3
i)
k)
5 4
2
6 9
Bài 2. Tìm x biết
a)
3 2 29
4 5 60
x
c)
11 2 2
( )
12 5 3
x
e)
1
4 1
3
x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b)
3 1 2
:
4 4 5
x
d)
4
2
1
.27 9
81
x
x
f)
3,2 ( 1,2) 2,7 4,9x x 
Dạng 2: Tỉ lệ thức Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Bài 1. Tìm x biết:
a)
2
27 3,6
x
b)
1
0,52 : 9,36 :
3
x
c)
44 12
3 5
x x
Bài 2. Tìm x, y, z biết:
a)
3 2 5
x y z
x y + z = 10,2 b)
9
7
x
y
;
7
3
y
z
x y + z = - 15
Dạng 3: Một số bài toán t lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Bài 1. Hai thanh đồng thể tích 20cm
3
27cm
3
. Hỏi mỗi thanh đồng nặng bao nhiêu gam
biết rằng tổng khối lượng của cả hai thanh là 141 gam. Tính khối lượng của mỗi thanh ?
Bài 2: Ba xưởng may cùng may một loại áo dùng hết tất cả 236 mét vải. Số áo may được của
xưởng I, xưởng II, xưởng III tỉ lệ với 15; 20; 24. Tính số áo mỗi xưởng may được ?
Bài 3: Ba đội máy cày, y ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội
thứ 2 cày xong trong 5 ngày đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội bao nhiêu y
cày ? Biết rằng đội thứ hai nhiều hơn đội thứ ba 1 y cày (năng suất các máy như nhau)
Dạng 4. Hàm số đồ thị
Bài 1. Cho hàm số y = f(x) =
1 2x
.
a) Tính f(-2), f
1
2
b) Tìm x sao cho f(x) = 3
Bài 2. Cho hàm số y = (m 1).x (m
1)
a) Tìm m để đ th hàm số đi qua điểm M(2; 4). Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được.
b) Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ th hàm số vừa vẽ: A(-1; 3) B(3; 9)
II. NH HỌC
Bài 1: Cho ABC có = 60
0
, = 40
0
.
a) Tính số đo của ABC.
b) Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = BC. Phân giác góc B cắt AC tại E, DC tại I. Chứng
minh BEC = BED.
c) Từ A vẽ AH // BI (H DC). Chứng minh AH DC.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: Cho góc xOy < 90
0
. Vẽ tia Oz tia phân giác của góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên
tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi M giao điểm của đoạn AB với tia Oz.
a) Chứng minh : AOM = BOM AM = BM.
b) Chứng minh: OM đường trung trực của đoạn thẳng AB.
c) Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho AC = BD. Chứng minh: AB // CD.
Bài 3: Cho ABC vuông tại A, = 60
0
. Gọi I trung điểm của AC, trên tia đối của tia IB lấy
điểm D sao cho ID = IB.
a) Tính .
b) Chứng minh: AIB = CID từ đó suy ra CD AC CD // AB.
c) Chứng minh: IBC = IDA từ đó suy ra AD // BC.
d) Đường thẳng qua C song song với DB cắt tia AB tại K. Chứng minh: ABD = BKC.
* Bài toán thực tế
Bài 1. Một lớp 44 học sinh làm bài kiểm tra toán. Điểm một số tự nhiên từ 6 đến 10. Biết cả
lớp 6 học sinh đạt điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất 10 học sinh cùng một loại điểm ?
Bài 2. Một tổ 11 học sinh thảo luận v học tập. 1 học sinh phát biểu 4 lần, các học sinh
khác đều phát biểu nhưng số lần phát biểu ít hơn. Chứng minh rằng ít nhất cũng 4 học sinh
số lần phát biểu như nhau ?

Bài tập ôn tập Toán 7 học kì 1 có đáp án

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Am, Hà Nội bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập ôn luyện khác nhau đối với môn Đại số và Hình học trong chương trình Toán 7 học kì I. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 sắp diễn ra.

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Am, Hà Nội được biên soạn bám sát với đề thi thực, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 môn Toán 7 sắp tới của mình. Sau đây mời các thầy cô và các em tham khảo chi tiết.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Am, Hà Nội. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 môn Đại số năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
1 260
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm