Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mầm non môn chuyên ngành 2019 tỉnh Gia Lai

Tài liệu ôn thi viên chức mầm non 2019

Nội dung ôn tập bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giáo viên mầm non là mẫu đề cương ôn thi viên chức mầm non mới nhất năm 2019. Đây là đề cương giới hạn nội dung ôn tập thi viên chức giáo dục chính thức do sở nội vụ tỉnh Gia Lai ban hành.

Đề cương ôn thi viên chức môn kiến thức chung tỉnh Gia Lai 2019

Đề cương ôn thi viên chức môn nghiệp vụ tiểu học tỉnh Gia Lai 2019

Đề cương ôn thi viên chức môn chuyên ngành giáo viên THCS, THPT tỉnh Gia Lai 2019

Nội dung ôn thi chuyên ngành viên chức mầm non

I. Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm

  1. Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015.
  2. Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015
  3. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018.
  4. Chế độ làm việc với giáo viên mầm non ban hành kèm theo thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011

II. Phần thi thực hành

  • 2.1 Soạn giáo án một tiết dạy hoạt động học. Đối tượng mẫu giáo lớp 4,5 tuổi
  • 2.2 Chọn một trong hai câu hỏi tình huống sư phạm để trả lời bằng bài thi viết.

III. Gợi ý nội dung soạn giáo án

Đánh giá bài viết
2 4.465
Thi công chức - viên chức Xem thêm