Đề cương ôn thi viên chức Tp Hồ Chí Minh Vòng 2 năm 2019

1 683

Đề cương ôn tập viên chức vòng 2 Tp Hồ Chí Minh

Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thông báo về nội dung thực hành để kiểm tra về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển năm học 2019-2020. Sau đây là nội dung chi tiết đề cương ôn thi viên chức vòng 2 của thành phố Hồ Chí Minh 2019, mời các bạn cùng theo dõi.

Tài liệu ôn thi viên chức vòng 2 TP Hồ Chí Minh 2019

1. Phần thực hành kiểm tra về năng lực chuyên môn

Đối với giáo viên

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế xếp loại học sinh THCS và THPT

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Đối với nhân viên

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT

Nội dung chi tiết đề cương ôn tập mời các bạn xem trong file PDF hoặc file tải về của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 683
Thi công chức - viên chức Xem thêm