Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015 gồm 2 phần với 10 câu hỏi, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 4 muốn ôn tập và nâng cao kiến thức môn Toán hiệu quả. Đề thi học sinh giỏi có đáp án đi kèm, mời các em tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4: Toán trung bình cộng

300 bài ôn luyện môn Toán lớp 4

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN

 

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 - 2015 - LỚP 4

Môn Toán - Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.

Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Câu 4: (4 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và bớt chiều dài đi 5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó trở thành một mảnh đất hình vuông.

a) Tính diện tích ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật trên?

b) Người ta muốn trồng cây xung quanh mảnh đất hình chữ nhật trên cứ hai cây cách nhau 5m. Tính số cây trồng xung quanh mảnh đất đó?

Đáp án đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN

 

ĐÁP ÁN GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 - 2015 - LỚP 4

Môn Toán

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A,B,C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm

Câu 1: A            Câu 2: C              Câu 3: B

Câu 4: A            Câu 5: B              Câu 6: B

Phần II: TỰ LUẬN (14 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Đúng mỗi phần 1 điểm theo đúng các bước như sau:

a) 11x17 +11x44 + 11x10 = 11x(17+44+10) = 11x71= 781 (áp dụng nhân nhẩm với 11)

b) 245x327-245x18-9x245 = 245x(327-18-9)= 245x300= 245x3x100=735x100=73 500

Câu 2: (4 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất đúng kết quả mỗi phần được 2 điểm theo đủ các bước như sau:

a) 35 x 7 - 70 + 35 x 5 =

  35 x (7 + 5) - 35 x 2 =

  35 x 12 - 35 x 2 =

  35 x (12- 2) = 35 x 10 = 350

Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Câu 3: (4 điểm) Vẽ sơ đồ đúng được 0,5 điểm. Mỗi lời giải phép tính đúng được 1 điểm. Đáp số đúng được 0,5 điểm.

Giải:

Đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Số hoa của An là 4 phần thì số hoa của hà là 7 phần như thế.

1 phần bằng nhau có số hoa là:

9 : (7 - 4) = 3 (bông hoa)

Số hoa của An là:

3 x 4 = 12 (bông hoa)

Số hoa của Hà là:

3 x 7 = 21 (bông hoa)

Đáp số: An: 12 bông hoa Hà 21 bông hoa.

Câu 4: (4 điểm)

a) Nếu tăng chiều rộng lên 5m, giảm chiều dài 5m thì chu vi không thay đổi.

Chiều rộng mới là: 120 : 4 = 30(m) (0,5 điểm)

Chiều rộng ban đầu là: 30 - 5 = 25(m) (0,5 điểm)

Chiều dài ban đầu là: 30 + 5 = 35(m) (0,5 điểm)

Diện tích ban đầu mảnh đất đó là: 35 x 25 = 875(m2) (1 điểm)

b) Số cây trồng xung quanh mảnh đất đó là:

120 : 5 = 24(cây) (1 điểm)

Đáp số: a) 875(m2)

b) 24 cây (0,5 điểm)

* Học sinh có thể giải theo cách khác

Đánh giá bài viết
109 27.595
Thi học sinh giỏi lớp 4 Xem thêm