Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Phương Trung 2

10 3.264

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Phương Trung II được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5, giúp các em củng cố lại kiến thức đã học trong chương trình lớp 4 và chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.

88 đề cảm thụ văn học lớp 5 có gợi ý

Bài toán về tạo lập số tự nhiên

Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt

TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II

ĐỀ KIỂM TRA

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên HS:..........................................................Lớp ............

Bài 1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được cặp từ trái nghĩa.

Chậm chạp - .....................      Độc ác - ........................

Chăm chỉ   - .....................      Im lặng -........................

Bài 2: Gạch chân và ghi rõ thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a. Chủ nhật tuần trước, Lan đi chơi công viên với gia đình.

b. Những bông hoa râm bụt đang khoe sắc trong vườn nhà em.

Bài 3: Chính tả nghe viết

(GV đọc cho HS viết một đoạn văn khoảng 50 từ)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt

Câu 1:

Chậm chạp - Nhanh nhẹn            Độc ác - Nhân hậu

Chăm chỉ   - Lười biếng             Im lặng - Ồn ào

Câu 2:

a. Chủ nhật tuần trước, Lan đi chơi công viên với gia đình.

         TN         CN          VN

b. Những bông hoa râm bụt đang khoe sắc trong vườn nhà em.

          CN                 VN           TN

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán

TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II

ĐỀ KIỂM TRA

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TOÁN LỚP 5

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh:........................................................ Lớp:................

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 4 tấn 3 kg = ..................kg

b. 82 giây = .........phút ........giây

Bài 2: Tìm x.

x - 1/6 = 3              2/5 : x = 3/2

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 3: Hiện nay, tuổi của cháu bằng 1/7 tuổi của bà. Biết tổng cố tuổi của hai bà cháu hiện nay là 56 tuổi. Hỏi hiện nay bà bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 4 tấn 3 kg = 4003 kg

b. 82 giây = 1 phút 22 giây

Bài 2: Tìm x.

X - 1/6 = 3 -> X = 3 + 1/6 = 19/6

2/5 : X = 3/2 -> X = 2/5 : 3/2 = 4/15

Bài 3:

Tuổi của bà: 49

Tuổi của cháu: 7

Đánh giá bài viết
10 3.264
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm