Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
(Đề thi 02 trang)
- Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; Br =80; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31;
Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1(0,5 điểm)
Tổng các hạt (p, n, e) trong nguyên tử của một nguyên tố R bằng 34. Trong R thì số hạt mang điện nhiều
hơn số hạt không mang điện bằng 10. Xác định số hạt p, n, e khối của R.
Câu 2 (0,5 điểm)
Nguyên tử một nguyên t X Z = 16. Hãy viết cấu nh electron xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X
trong bảng tuần hoàn (có giải thích).
Câu 3 (0,5 điểm)
Cho các hợp chất: NaCl, HCl, N
2
, H
2
O, CaF
2
, O
2
, NH
3
, K
2
O.
Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào liên kết cộng hóa trị không cực, cực liên kết trong phân tử
nào liên kết ion?
Câu 4 (0,5 điểm)
Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Mg + S
o
t

MgS
Hãy tính số oxi hóa của mỗi nguyên tố xác định:
- Chất khử, chất oxi hóa
- Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
Câu 5 (0,5 điểm)
Hoàn thành c PTHH trong mỗi trường hợp sau đây:
a/ Sục khí SO
2
vào dd brom, thấy màu brom nhạt dần rồi mất màu.
b/ Nhỏ vài giọt dd AgNO
3
vào ống nghiệm chứa dd HCl, thấy xuất hiện kết tủa trắng kết tủa không tan.
Câu 6 (0,5 điểm)
Viết PTHH điều chế trong mỗi trường hợp sau đây:
- Điều chế khí Cl
2
trong phòng thí nghiệm từ MnO
2
dd HCl đặc.
- Sản xuất oxi trong công nghiệp từ nước.
Câu 7 (0,5 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam hỗn hợp X gồm NaBr KCl vào nước được 500 gam dung dịch A. Cho A tác
dụng vừa đủ với dung dịch AgNO
3
thấy xuất hiện 47,5 gam kết tủa. Tính C% của NaBr KCl trong
dung dịch A?
Câu 8 (0,5 điểm)
Chia 22 gam hỗn hợp Z gồm Fe kim loại E (đứng trước H hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng
nhau:
- Cho phần 1 tác dụng với dd HCl dư, thu được 8,96 lít khí (đktc).
- Phần 2 cho tác dụng với dd H
2
SO
4
đặc, nóng dư, thu được 10,08 lít (đktc) SO
2
sản phẩm khử duy nhất.
Xác định kim loại E, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 9 (0,5 điểm)
Cho các chất: NaCl, C
2
H
5
OH, C
12
H
22
O
11
, Al(NO
3
)
3
, HCl, CH
3
COOH, Ba(OH)
2
, HF.
Những chất nào chất điện li? Viết phương trình điện li của các chất điện li đó?
Câu 10 (0,5 điểm)
Hoàn thành PTHH dạng phân tử ion rút gọn khi:
a/ Trộn dd Ba(OH)
2
với dd HCl.
b/ Cho Cu(OH)
2
vào dd H
2
SO
4
loãng, .
Câu 11 (0,5 điểm)
Cho các muối sau: Na
2
CO
3
, KCl, Fe
2
(SO
4
)
3
, CH
3
COONa.
Hãy cho biết khi hòa tan mỗi muối vào nước thì thu được dung dịch muối môi trường gì? (axit, bazơ hay
trung tính) giá trị pH ( < 7, > 7 hay = 7).
Câu 12 (0,5 điểm)
Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu
2+
; 0,03 mol K
+
; x mol Cl
-
y mol SO
4
2-
. Tổng khối lượng các muối tan
trong dung dịch 5,435 gam. Tính giá trị của x y ?
Câu 13 (0,5 điểm)
Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M H
2
SO
4
0,01M với 250 ml dd Ba(OH)
2
a M, thu được m gam
kết tủa 500 ml dd pH =12. Tính m a?
Câu 14 (0,5 điểm)
Trộn V
1
lít dd HCl 0,6 M với V
2
lít dd NaOH 0,4 M thu được 0,6 lít dd A. Tính V
1
, V
2
biết rằng 0,6 lít dd A
thể hoà tan hết 1,02 gam Al
2
O
3
.
Câu 15 (1,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na
2
O CaO. Hòa tan hoàn toàn 10,26 gam X o nước, thu được 1,12 lít khí H
2
(đktc) dung dịch Y, trong đó 8,88 gam Ca(OH)
2
. Sục hết 6,72 lít (đktc) khí CO
2
vào dung dịch Y. Sau
khi phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Tính m?
Câu 16 (1,0 điểm)
Nung a gam hỗn hợp X gồm Fe S trong điều kiện không không khí cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch HCl thu
được hỗn hợp khí Z có d
2
HZ
=13.
a. nh phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
b. Cho phần 2 tác dụng hết với 55 gam dung dịch H
2
SO
4
98%, đun nóng thu được V lít khí SO
2
(đktc)
dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng hết với dung dịch BaCl
2
tạo thành 58,25 gam kết tủa. Tính a, V.
Câu 17 (1,0 điểm)
Dung dịch X chứa NaHCO
3
0,6M Na
2
CO
3
0,4M. Dung dịch Y chứa HCl 0,4M H
2
SO
4
0,4M. Cho từ
từ V
1
lit dung dịch Y vào V
2
lít dung dịch X, thu được 3,584 lít khí CO
2
(đktc) 400 ml dung dịch Z chứa
3 muối. Xác định tỷ lệ V
1
: V
2
(coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng)?
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM
Câu
Ý
Đáp án
1(0,5)
2p + n = 34 p = e
2p-n=10
Giải hệ p = e = 11 n= 12
Số khối A = n + p = 23
2(0,5)
Ta e = Z = 16; Che 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
X thuộc ô thứ 16 (Z=16), chu 3 (3 lớp e), nhóm VIA (có 6e hóa trị
nguyên tố p).
3(0,5)
Các hợp chất liên kết ion là: NaCl, CaF
2
, K
2
O.
Các hợp chất liên kết CHT cực HCl, H
2
O, NH
3
Các hợp chất liên kết CHT không cực N
2
, O
2
4(0,5)
Tính số oxi hóa trước sau phản ng
Chất khử: Mg
0
, chất oxi hóa S
0
Quá trình oxi hóa: Mg
0
Mg
+2
+ 2e
Quá trình khử: S
0
+ 2e S
-2
5(0,5)
a/
SO
2
+ Br
2
+ H
2
O H
2
SO
4
+ 2HBr
b/
AgNO
3
+ HCl AgCl + HNO
3

Đề sát hạch môn Hóa học 11 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương có kèm theo đáp án là tài liệu để các em tham khảo trong quá trình ôn tập môn Hóa học 11. Đề thi gồm các câu hỏi chủ yếu xoay quanh những nội dung cơ bản trong chương trình Hóa học 11 các em đã học.

Đề thi được trình bày rõ ràng và chi tiết với các dạng bài tập cơ bản để các em củng cố, nắm vững kiến thức. Các em có thể tự học bài ở nhà, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi trong đó có thi THPT Quốc gia. Mời các em tham khảo thêm Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập và đạt kết quả cao. Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Hóa học 11, Trắc nghiệm Sinh học 11,....

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm