Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Nam Định

Trang 1/7 - 612
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp: 12 THPT

Đề thi gồm 07 trang
Mã đề thi 612
Câu 1: Trong không gian 
  
12

20


A. .
B. .
C. 
1
.
D. 
4
Câu 2: Trong khô

2; 1;1 .M

'M


M

.Oxy
A.
' 2; 1; 0M
B.
' 0;0;1M
C.
' 2;1; 0M
D.
' 2;1; 1M
Câu 3: 
3
2 1 .yx
A.
; 5 .D  
B.
1; 5 .D
C.
1; 3 .D
D.
1; .D
Câu 4: Trong 
,Oxyz


2 0 1M( ; ; )


4 6 2a ; ;

là.
A.
24
6
12
xt
yt
zt


B.
22
3
1
xt
yt
zt


C.
42
63
2
xt
yt
zt


D.
22
3
1
xt
yt
zt


Câu 5: 

1; 2; 1 , 3; 4; 3 ; 3;1; 3A B C

D

, , ,A B C D

A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 6: 

1; 2; 1 , 1; 4; 3AB

AB
A. 3. B.
6.
C.
23.
D.
2 13.
Câu 7: 
A. 328. B. 405. C. 360. D. 500.
Câu 8: 
12
1 2 , 3 .z i z i

2
1
.
z
z
z
A.
17
.
10 10
zi
B.
17
.
55
zi
C.
17
.
55
zi
D.
17
.
10 10
zi
Trang 2/7 - 612
Câu 9:
Fx
  
2
1
3
21
f x x
x

 
0 0,F
1 ln3
b
Fa
c


,,abc
là c
b
c

abc

A.
4.
B.
3.
C.
12.
D.
9.
Câu 10: Trong khôn
,Oxyz
v
S
tâm
0 1 1I ; ;


: 2 2 3 0P x y z
.
A.
22
2
1 1 4.x y z
B.
22
2
1 1 4x y z .
C.
22
2
1 1 4.x y z
D.
22
2
1 1 2.x y z
Câu 11: 
2
,
x
ye

2x

A.
2
.e
B.
2
1.e
C.
1.e
D.
2
1.e
Câu 12: Cho hình chóp
.S ABCD

ABCD
hình
 
,,a SA ABCD SC
    
góc
0
60 .

V

A.
3
6
6
a
V
B.
3
3
.
6
a
V
C.
3
6
.
3
a
V
D.
3
3
.
3
a
V
Câu 13: 
24
4 16
x
có n
A.
3.x
B.
2.x
C.
4.x
D.
1.x
Câu 14: 
.ABCD

góc
  
AB
  
.BCD
Tính
cos .
A.
1
cos .
2

B.
cos 0.
C.
2
cos .
3

D.
3
cos .
3

Câu 15: đúng?
A. 
23zi

3i
.
B. 
23zi

3
.
C. 
23zi

3i
.
D. 
23zi

Câu 16: 
.1;1
A.
.
2
xy
B.
.3
3
xxy
C.
.1
2
xy
D.
.
1
x
x
y
Câu 17: 
y f x

x

1 2

'fx
+ 0
0 +
fx
0


1

A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
1.
A
D
C
B
S
B
D
C
A
Trang 3/7 - 612
Câu 18:       
,Oxyz
c
2 2 2
: 2 2 3 0S x y z x y z

,,A B C

O

S

,,Ox Oy Oz


ABC

A.
6 3 2 12 0x y z
B.
6 3 2 12 0x y z
C.
6 3 2 12 0x y z
D.
6 3 2 12 0x y z
Câu 19: 
2
1
2
x
y

A.
.2
B.
.2
C.
.22
D.
.4
Câu 20: 
42
45y x x
trên
2;3

A.
5.
B.
50.
C.
1.
D.
197.
Câu 21: 
H


,y f x


;x a x b a b
  

A.
d d .
cb
ac
S f x x f x x

B.
d.
b
a
S f x x
C.
d.
b
a
S f x x
D.
d d .
cb
ac
S f x x f x x

Câu 22: 

A.
42
4y x x
B.
2
.yx
C.
42
2y x x
D.
42
3 1.y x x
Câu 23: sai?
A.
2018 2017
22
1 1 .
22
B.
2 1 3
2 2 .
C.
2017 2018
2 1 2 1 .
D.
2018 2017
3 1 3 1 .
Câu 24: Cho 
,k n k n
. sai?
A.
.
!
!
kn
n
C
k
n
B.
.!
k
n
k
n
CkA
C.
.
k
n
kn
n
CC
D.
.
1
1
1
k
n
k
n
k
n
CCC
Câu 25: 
m

14;15

3y mx


21
1
x
y
x

A. 17 B. 16 C. 20 D. 15
Câu 26: 
A. 
xy sin

.
2
;0
B. 
xy sin

C. 
xy sin

.
T
D. 
xy sin


Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn tài liệu Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Nam Định, với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề bao gồm kiến thức Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm