Đề khảo sát chất lượng Học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2014-2015

Đề khảo sát chất lượng Học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2014-2015 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Địa lý 12 cũng như tham khảo làm thử đề học sinh giỏi, làm quen nhiều đề học sinh giỏi. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng Học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Địa lí - lớp 12
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/02/2015

Câu I. (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy làm rõ các đặc điểm của khí hậu Việt Nam.

Câu II. (5,0 điểm)

So sánh đặc điểm địa hình của miền Địa lí tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu III. (6,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy:

1) Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều.

2) Nêu hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh và hướng giải quyết.

Câu IV. (5,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam (giá thực tế)

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước Tổng cộng
1996 20 688 119 438 9 306 149 432
1999 36 219 195 579 14 030 254 828
2000 53 035 264 459 18 606 336 100
2004 103 815 657 115 48 028 808 958
2005 110 949 824 718 55 382 991 049

1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2005.

2) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 1996 – 2005.

---------------Hết--------------

(Đề thi gồm 01 trang)
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đánh giá bài viết
2 532
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm