Đề khảo sát cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

16 5.103

Đề khảo sát cuối học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề khảo sát cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội là đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, ôn tập, chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 được tốt nhất. Mời các bạn tham khảo và đạt kết quả tốt trong đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22
PHÒNG GD - ĐT THANH OAI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÀI
ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015
Môn: Toán - lớp 3 – Thời gian 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và Tên:……………………………………Lớp ………………………..

Điểm

 

Lời phê thầy, cô giáo

 

Chữ kí người chấm

Người chấm 1:..............................................
Người chấm 2:..............................................

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Trong các số 42078; 42075; 42090; 42100; 42099; 42109; 43000. Số lớn nhất là:

A. 42099        B. 43000        C. 42075        D. 42090

Câu 2: Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660        B. 4760         C. 4860         D. 4960

Câu 3: Hình vuông có cạnh 3 cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6 cm2       B. 9 cm         C. 9 cm2        D. 12 cm

Câu 4: Mua 2 kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35000 đồng    B. 40000 đồng    C. 45000 đồng     D. 50000 đồng

Câu 5: Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày:

A. Thứ sáu       B. Thứ bảy       C. Chủ nhật       D. Thứ hai

Câu 6: Thùng thứ nhất có 96 lít nước, thùng thứ hai có số lít nước bằng một nửa thùng thứ nhất. Thùng thứ ba ít hơn thùng thứ hai 16 lít nước. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít nước?

A. 32 lít nước    B. 80 lít nước     C. 48 lít nước     D. 30 lít nước

II. Phần tự luận (7 đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ)

14754+ 23680        15840 - 8795        12936 x 3        45678 : 6

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Câu 2: Tính giá trị biểu thức (1 đ)

  15840 + 7932 x 5                      (15786 - 13982) x 3

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Câu 3: Tìm X (1 đ)

  X : 8 = 3721                             24860 : X = 5

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Đánh giá bài viết
16 5.103
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm