Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 - Đề số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I
Cấp
độ
Ch đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ
cao
Chủ đề 1
Tập hợp Q các
số hữu tỉ
Biết cộng hai số
hữu tỉ cùng
mẫu, khác mẫu.
Hiểu cách thực
hiện cộng, trừ,
nhân hai s hữu
tỉ
Vận dụng tính
chất của phép
nhân để tính
nhanh Thực hiện
các phép lũy thừa.
Vận dụng
thành thạo
các phép
toán để để
so sánh hai
số .
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ
0,5 (Câu 1a,b)
Số điểm: 1
10%
0,5 (Câu 1c,d)
Số điểm: 1
10%
2 (Câu2, câu 3 )
Số điểm: 4
40%
1 (Câu 6)
Số điểm: 1
10%
Số câu: 4
Số điểm:7
Tỉ lệ 70%
Chủ đ 2
Tỉ lệ thức
Vận dụng được
tính chất tỉ lệ
thức, tính chất
dãy t số bằng
nhau , để m các
số.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ
2 (Câu 4, câu 5 )
Số điểm: 3
30%
Số câu: 2
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu :13
Tổng số: 10đ
Tỉ lệ :100%
Số câu:0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu:0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 4
Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 7
Đề A
Câu 1(2đ): Tính:
a)
4 3
7 7
b)
c)
1 3 14
.
5 2 10
d)
3
7
Câu 2(1đ): Tính nhanh:
a) (4,25 . 20) . 5 b)
2 3 2 3
8 : 5 :
9 7 9 7
Câu 3 (3đ). Tìm x biết
a)
2 4
3 15
x
b)
x 2
12 3
c)
3 1
0
4 2
x
Câu 4(1,0đ): Tìm hai số x y, biết:
9 4
x y
x - y = -15
Câu 5(2đ): Số bị của ba bạn Minh, Hùng, Khang lần ợt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn,
biết tổng số bi của ba bạn 60 viên.
Câu 6 (1đ). Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 3
3000
2
2000
.
-------HẾT---------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Đáp án
Điểm
Câu 1
a)
4 3
7 7
=
7
1
7
b)
39 4 13 4 9
3
9 3 3 3 3
c)
1 3 14
.
5 2 10
=
3 14
10 10
=
11
10
d)
3 3
7 7
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2 :
a) (4,25 . 20) . 5 = 4,25 . (20 . 5)
= 4,25 . 100
= 425
0,25
0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b)
2 3 2 3
8 : 5 :
9 7 9 7
=
2 2 3
8 5 :
9 9 7
= 3 .
7
3
= - 7
0,5
Câu 3 :
a)
2 4
3 15
x
4 2
x
15 3
14
x
15
b)
x 2
12 3
2.12
x 2.4 8
3
c)
3 1 3 1
0
4 2 4 2
x x
với
3 1 1 3 1
4 2 2 4 4
x x
với
3 1 1 3 5
4 2 2 4 4
x x
1
1
0,5
0,5
Câu 4 ) Áp dụng tính chất của y tỉ số bằng nhau, ta có:
15
3
9 4 9 4 5
x y x y
3 27
9
x
x
3 12
4
y
y
0,5
0,5
Câu 5
Gọi s viên bi của ba bạn lần lượt x, y, z (x,y,z
N
*
)
Theo bài ra ta
2 3 5
x y z
x + y + z = 60
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
60
6
2 3 5 2 3 5 10
x y z x y z
Tìm được x = 12; y = 18; z = 30
0,25
0,25
0,5
0,5
Câu 6
Ta
3
3000
= 3
3. 1000
= (3
3
)
1000
= 27
1000
2
2000
= 2
2. 1000
= (2
2
)
1000
= 4
1000
1< 4 < 27 nên 4
1000
< 27
1000
Vậy 2
2000
< 3
3000
.
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 - Đề số 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án với thời gian làm bài 45 phút, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 7 chương 1 - Đề số 4 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do VnDoc đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi, đáp án tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 1 có đáp án. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 1.491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Xem thêm